top of page

Inschrijvingen concessie Melkhuisje opnieuw geopend “Toelage verhoogd naar €250 000”

Begin vorige zomer kondigde stad Aalst de zoektocht naar een nieuwe concessionaris voor het Melkhuisje aan. De eerste oproep leverde echter geen kandidaten op. “Na grondige evaluatie en rekening houdend met de feedback van alle geïnteresseerden, werd een nieuwe leidraad opgesteld. Zo zal de stad o.a. extra financiële middelen voorzien”, zegt schepen van Financiën, Matthias De Ridder (N-VA).

25 januari 2023

Inschrijvingen concessie Melkhuisje opnieuw geopend “Toelage verhoogd naar €250 000”

“We kiezen er bewust voor om de indeling van het pand over te laten aan de toekomstige uitbaters. Alleen zij kunnen de optimale inrichting bepalen om hun concept tot zijn recht te laten komen.”

Recent nieuws

15 000 m2 vernieuwde terreinen van Sportcentrum Osbroek officieel geopend

25 mei 2024

Erembodegem krijgt beweegvriendelijke speelplaats bij stedelijke basisschool De Regenboog

22 mei 2024

Stad Aalst investeert in sportinfrastructuur van lokale sportverenigingen

17 mei 2024

Stad Aalst behaalt label Sportbedrijf: “Dankzij sport op het werk en de fietslease” 

15 mei 2024

Sinds 31 augustus 2022 is de vorige concessie afgelopen. De stad is daarom al enkele maanden op zoek naar een nieuwe uitbater. “De interesse bij de eerste oproep was groot, maar niemand heeft uiteindelijk gekandideerd”, zegt schepen De Ridder (N-VA). “We hebben daarom iedereen die interesse toonde, bevraagd naar de motieven waarom ze niet hebben ingeschreven. Die motieven werden verwerkt in een nieuwe leidraad die de toekomstige uitbater extra mogelijkheden biedt.”

“Om te beginnen heeft de stad haar toelage meer dan verdubbeld. Van 118 000 euro naar 250 000 euro. Dit extra geld maakt ongetwijfeld een fundamenteel verschil. Zowel nieuwe als oude geïnteresseerden zullen nu een heel ander financieel plan kunnen uitschrijven, wat vast ook het uitzicht en de inrichting van het Melkhuisje zal beïnvloeden. Verder neemt de stad alle kosten op zich voor zaken die buiten het perceel vallen. De stad zal bijvoorbeeld alle kosten om nutsvoorzieningen tot aan het perceel te krijgen, op zich nemen.” Eerder werd al in gesprek gegaan met het Agentschap Onroerend Erfgoed, hierdoor werd een soepeler kader opgesteld waarbinnen de toekomstige uitbater kan werken. “Deze wijzigingen maken de concessie meteen een pak interessanter, we hebben er dan ook goede hoop op een geschikte kandidaat te vinden”, besluit Matthias De Ridder.

“We kiezen er bewust voor om de indeling van het pand over te laten aan de toekomstige uitbaters. Alleen zij kunnen de optimale inrichting bepalen om hun concept tot zijn recht te laten komen.”

Op 3 en 10 maart organiseert de stad plaatsbezoeken, ten laatste tegen 18 april moeten de kandidaturen binnen zijn. In juni 2023 wil de stad de concessie toewijzen, nadien kunnen de werken beginnen. “Gezien de werken pas ten vroegste in juni kunnen starten, bieden we de nieuwe concessionaris de mogelijkheid om een pop-up te voorzien de komende zomermaanden”, zegt De Ridder. De nieuwe leidraad wordt dinsdag op de gemeenteraad voorgelegd, na goedkeuring wordt de leidraad gelanceerd. De publicatie van alle nodige documenten zal vanaf woensdag 1/2 beschikbaar zijn op het e-procurement platform.

bottom of page