top of page

Okapi, Eendracht en Lindemans Aalst moeten geen huur betalen aan de stad tijdens coronacrisis

De drie Aalsterse sportambassadeurs moeten tot eind 2021 geen huurgelden meer betalen aan de stad Aalst. Daarmee komt de stad Aalst tegemoet aan de sportclubs, die getroffen door de coronacrisis om steun vroegen. Zo vroeg Okapi Aalst vorige week nog om een eenmalige subsidie om zo onder meer de spelerslonen te kunnen betalen, maar de stad gaat niet in op dat voorstel.

15 november 2020

Okapi, Eendracht en Lindemans Aalst moeten geen huur betalen aan de stad tijdens coronacrisis

Recent nieuws

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

Stad beëindigt beheersovereenkomst voor Zandberg en Pierre Cornelisstadion.

26 juni 2024

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

De Aalsterse sportambassadeurs krijgen het zwaar te verduren als gevolg van de aanhoudende pandemie. Een hoge kostenstructuur in combinatie met een gebrek aan inkomsten zorgen voor moeilijke tijden. De stad Aalst erkent dit probleem en verricht de nodige inspanningen”, zegt het stadsbestuur in een persbericht na het schepencollege van maandag 16 november. “Tot eind 2021 worden de drie sportambassadeurs van Aalst vrijgesteld voor het betalen van huurgelden.”

Geen huur
“De sportambassadeurs in Aalst staan vandaag onder druk. Zowel Okapi Aalst, Eendracht Aalst als Lindemans hebben de stad te kennen gegeven dat de oplopende kosten niet meer in verhouding zijn met het huidig verlies aan inkomsten”, aldus het stadsbestuur. “Extra voorzorgsmaatregelen opgelegd door de overheid of de sportbonden laten de kosten aanzienlijk toenemen. Daarentegen vallen de inkomsten sterk terug door een gebrek aan toeschouwers en visibiliteit en het ontbreken van horeca-inkomsten. Hun gezond werkingsmechanisme komt zo in het gedrang. De stad Aalst erkent dit probleem en heeft de beslissing gemaakt de drie clubs tot eind 2021 vrij te stellen van het betalen van huurgelden.

Schepen van Financiën, Matthias De Ridder (N-VA), zegt dat het om een belangrijke inspanning gaat vanwege de stad. “We hebben als stad beslist om een belangrijke inspanning te leveren voor de drie sportieve ambassadeurs op ons grondgebied, bovenop de verhoogde ondersteuning die we reeds beslisten voor alle sportclubs. Okapi, Eendracht en Lindemans teren meer dan andere sportclubs op publieksinkomsten, die door de huidige crisis helaas weggevallen zijn”, zegt schepen Matthias De Ridder (N-VA). “Door de drie clubs vrij te stellen van huurgelden, geven we hen een aanzienlijke financiële ondersteuning opdat de clubs deze moeilijke periode hopelijk succesvol kunnen overleven. Als stad derven we de inkomsten, maar beperken op die manier wel een nog grotere financiële kater bij de clubs. Andere sportclubs die hun zaal niet kunnen gebruiken voor hun oorspronkelijk einddoel, moeten tevens geen huur betalen. De topsportproblematiek beperkt zich echter niet tot Aalst en strekt zich uit over heel Vlaanderen. Voor verdere ondersteuning kijken we dus naar de hogere overheden.”

Stad betaalt geen spelerslonen
“Het college van burgemeester en schepenen vindt het niet opportuun om tussen te komen in andere exploitatie-uitgaven, zoals bijvoorbeeld lonen. “We waarderen onze drie topsportclubs, zowel als ambassadeur van onze stad als belangrijke onderdeel van de goede sfeer in onze stad”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Daarnaast hebben zowel Okapi als Eendracht Aalst een grote en goede jeugdwerking. Het is cruciaal dat onze jongeren hun passie kunnen blijven uitoefenen en hun talenten verder ontwikkelen in deze mooie sporten. Ook daarom deze steun. Tot slot hoop ik dat de sfeer van voor corona snel mag terugkeren in alle Aalsterse tribunes.”

bottom of page