top of page

Stad is financieel gezond

Op de Gemeenteraad werden de jaarrekening 2020 en de aanpassing van het meerjarenplan van stad en OCMW Aalst goedgekeurd. Het is de eerste jaarrekening van het nieuwe meerjarenplan, onder verantwoordelijkheid van schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA). Die is tevreden met de cijfers: “Het is door corona geen eenvoudig jaar geweest, maar ik ben blij te kunnen stellen dat de stad financieel gezond is.”

4 juli 2021

Stad is financieel gezond

"We zijn erin geslaagd te snijden in de uitgaven in de eigen werking om zo te kunnen blijven investeren in onze stad"

Recent nieuws

15 000 m2 vernieuwde terreinen van Sportcentrum Osbroek officieel geopend

25 mei 2024

Erembodegem krijgt beweegvriendelijke speelplaats bij stedelijke basisschool De Regenboog

22 mei 2024

Stad Aalst investeert in sportinfrastructuur van lokale sportverenigingen

17 mei 2024

Stad Aalst behaalt label Sportbedrijf: “Dankzij sport op het werk en de fietslease” 

15 mei 2024

Vlaanderen legt aan lokale besturen twee voorwaarden op inzake begrotingsevenwichten. Voor zowel het evenwicht op korte termijn, het beschikbaar budgettair resultaat, als het evenwicht op de lange termijn, de autofinancieringsmarge, scoort de jaarrekening beter dan wettelijk vereist en beter dan de voorgaande jaren. Nochtans heeft corona een aanzienlijke impact op de inkomsten en uitgaven van het lokale bestuur gehad.

Schepen De Ridder: “We hebben vele inspanningen geleverd in het bestrijden van de coronacrisis. Zowel op het vlak van gezondheid (denk maar aan contact tracing, het vaccinatiecentrum, het verdelen van mondmaskers) als voor het ondersteunen van de lokale economie (schrappen of verminderen van een aantal bedrijfsbelastingen, inzetten van stewards en mobiele openbare toiletten voor de zaterdagmarkt, bijkomende sociale steun) werden vele maatregelen genomen die oorspronkelijk niet voorzien waren maar wel een impact hadden op onze budgetten. Helaas zijn ook vele evenementen weggevallen (bv. Cirk! of het Natourcriterium), wat dan weer een meevaller was voor de begroting. In die zin is 2020 een bijzonder jaar geweest en zijn de cijfers uit deze jaarrekening soms moeilijk te interpreteren.

Wat wel vaststaat: de grondige budgettaire oefening die dit stadsbestuur heeft gedaan in 2019 om tot een nieuw meerjarenplan te komen, waarbij volop en blijvend geïnvesteerd wordt in onze prachtige stad zonder de belastingen op te trekken, heeft zijn vruchten afgeworpen. De uitgaven voor de dagelijkse werking zijn sterk gedaald:

Dat vertaalt zich ook door in de schuldpositie van de stad eind 2020, die zo maar eventjes €32,5 miljoen lager uitvalt dan we eind 2019 hadden verwacht.

Schepen De Ridder: “De hele budgettaire oefening in 2019 is een huzarenstukje geweest. We zijn erin geslaagd te snijden in de uitgaven in de eigen werking om te blijven investeren in onze stad. Bovendien hebben we corona het hoofd kunnen bieden met bijkomende steun. Voor 2021 voorziet de stad extra sociale steun voor wie het moeilijk heeft gekregen door corona. Op die manier nemen we iedereen mee in de verdere ontwikkeling van Aalst.”

bottom of page