top of page

Stad zoekt nieuwe uitbater voor Melkhuisje in Stadspark

Al jaren kan men in het Stadspark in het Melkhuisje terecht voor een drankje, ijsje en/of pannenkoek. De huidige uitbater stopt er echter mee op 31 augustus. De stad gaat op zoek naar een nieuwe uitbater en heeft daarvoor op de gemeenteraad van juni een leidraad goedgekeurd. Schepen van Financiën Matthias De Ridder legt uit: “We zijn op zoek naar een uitbater die een uniek restaurant- en/of caféconcept in ons prachtig Stadspark kan uitbouwen. Centraal staat daarbij een aanbod naar gezinnen met jonge kinderen, gezien dat de voornaamste doelgroep is die naar dat gedeelte van het Stadspark komt. We hopen daarbij dat een toekomstige uitbating een meerwaarde kan bieden zoals in andere steden als Rotterdam, Antwerpen of Brussel.”

27 juni 2022

Stad zoekt nieuwe uitbater voor Melkhuisje in Stadspark

"Ik hoop op een nieuwe trekpleister voor onze stad, zoals dat ook het geval is in andere steden. Daar wordt iedereen beter van."

Recent nieuws

15 000 m2 vernieuwde terreinen van Sportcentrum Osbroek officieel geopend

25 mei 2024

Erembodegem krijgt beweegvriendelijke speelplaats bij stedelijke basisschool De Regenboog

22 mei 2024

Stad Aalst investeert in sportinfrastructuur van lokale sportverenigingen

17 mei 2024

Stad Aalst behaalt label Sportbedrijf: “Dankzij sport op het werk en de fietslease” 

15 mei 2024

De stad start de zoektocht naar een nieuwe toekomstige uitbater. Daarbij stelt de stad zich bewust soepel op om zoveel mogelijk ideeën ingezonden te krijgen. De Ridder licht verder toe: “We leggen een aantal minimale openingsuren op om bezoekers van het Stadspark te bedienen, voornamelijk buiten de schooluren, maar verder laten we de kandidaten een voorstel uitwerken. Ook qua concept geven we weinig richting, zolang het familievriendelijk karakter van een toegankelijke uitbating centraal staat met een kwalitatief aanbod en betaalbare prijzen.”

Het Stadspark te Aalst is een unieke plek in Aalst en omstreken. Gelet op het unieke karakter, rust er een
erfgoedbescherming op het landschap, waarvan het Melkhuisje deel uitmaakt. Het is van belang dat
kandidaten zich goed informeren over wat er kan en niet kan met het gebouw. “De contouren van het
Melkhuisje kunnen niet zomaar gewijzigd worden. Enerzijds is dat jammer, anderzijds heeft de locatie ook een bepaalde charme die zo bewaard blijft,” zegt De Ridder.

Daarnaast is het gebouw niet meer in de beste staat. De stad beseft dat ook en voorziet een
investeringstoelage van €118.000 om de nieuwe concessionaris te ondersteunen bij een aantal belangrijke ingrepen (bv. nutsvoorzieningen, sanitair, schrijnwerk). Er is een uitgebreide beschrijving van de staat van het gebouw en er zijn ook plaatsbezoeken mogelijk om zich te vergewissen van de toestand. Op die manier wil de stad verzekeren dat kandidaten voldoende op de hoogte zijn om achteraf niet voor verrassingen te komen staan. De Ridder geeft verder duiding: “We voeren als stad de werken zelf niet uit omdat we dan ook al bepaalde keuzes moeten maken die een toekomstige concessionaris mogelijk anders zou doen. Net om zeker te zijn dat we alle mogelijke ideeën een kans geven, werken we dus met een investeringstoelage.”

De nieuwe concessie zal minimum 15 en maximaal 24 jaar lopen. De stad rekent op een jaarlijkse vergoeding van minimum €12.000, wat lager is dan de huidige concessievergoeding. “Gelet op de investeringen die de nieuwe concessionaris zal doen, voorzien we een lagere vergoeding dan nu het geval is en tevens een korting gedurende de eerste 2 jaren om de opstart te vergemakkelijken,” zegt De Ridder.

Uiteindelijk hoopt de stad met de nieuwe concessie extra beleving in het Stadspark te creëren. “Het Stadspark blijft een toplocatie, zeker met de speeltuin voor het Melkhuisje. Met de ontwikkeling van Zuidkaai en de toekomstige uitbreiding van het park zal dat alleen nog verbeteren,” sluit De Ridder af.

Kandidaten zullen zich verder kunnen informeren via e-Notification (publicprocurement.be). (https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450934&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&isPopup=&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=&publicationDateBDATo=&publicationNumberBDA=%32%30%32%32%2D%35%32%35%31%34%33&)
Vragen dienen gesteld te worden via dit platform. Voorstellen moeten ingediend worden tegen 9 september.

bottom of page