Hand hygiëne

HUIDIGE MAATREGELEN AALST

Alle beslissingen van de federale overheid en de protocollen per sector vind je op info-coronavirus.be. Het blijft van cruciaal belang om de 6 basisregels te volgen in de strijd tegen het coronavirus. Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die genomen werden vanaf november 2020 en wat dit betekent op Aalsters grondgebied.  De meest recente update staat bovenaan. 

Update 17 mei

Zomerplan: in vier stappen naar normaler leven. 


Bekijk alle info over dit zomerplan dat ingaat vanaf 9 juni op de website van de Vlaamse overheid: Zomerplan 2021.
Alle info over samenkomsten en activiteiten. 

Update 6 mei

Gedeeltelijke heropening horeca: de regels rond terrassen.
Op zaterdag 8 mei mag de horeca weer heropenen, zij het enkel in openlucht en ook bezoekers zijn gebonden aan een aantal regels. Dit zijn de regels die hierrond van toepassing zijn: 

 Bepalingen in het protocol en geldig vanaf 8 mei:

 • Max. 4 personen per tafel, behalve indien het over personen gaat die onder eenzelfde dak wonen

 • Openingsuren beperkt van 8 tot 22 uur

 • Bediening aan de bar is niet toegestaan (het protocol vermeld geen uitzondering voor eenmanszaken)

 • Chirurgisch mondmasker verplicht voor personeel

 • Mondmasker verplicht voor klanten bij verplaatsingen

 • Regelmatig handen wassen

 • Afstand van 1,5m maximaal respecteren

 • 1,5m tussen tafelgezelschappen (tenzij de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8m)

 • Verplicht zittend buiten consumere

 • Geluidsversterking Max. 80 dB

 • Klanten mogen NIET in binnenruimte, tenzij om:
  - Gebruik te maken van het sanitair,
  - Door te wandelen naar terras als dit op geen enkele andere manier toegankelijk is, om de rekening te betalen aan de kassa, met respect van afstandsregels.

 • De verkoop van alcoholische dranken in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, blijft verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens, met uitzondering van de verkoop aan klanten van de terrassen van een horecazaak tot aan het sluitingsuur.

 • Tussen 20 en 22 uur kan er dus enkel alcohol verkregen worden op terrassen van horecazaken. Na 22 uur is er geen alcohol meer beschikbaar via handel, noch via horeca.

Definitie open terras

 • Een open terras is een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of catering onderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan: waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden, moet minstens over één volledige zijde geopend zijn ongeacht de weersomstandigheden, (bovenzijde kan als zijde beschouwd worden. Daardoor kunnen bv (volledig ommuurde) binnenkoeren ook als open terras dienen, voor zover er geen parasols of enige andere overkapping worden geplaatst.)

 • mag aan de open zijde NIET deels afgesloten worden, zoals bv. met windscherm of zonnewering.

 • Terrassen in een gesloten publieke ruimte (zoals een winkelcentrum) vallen hier niet onder. 

 

Update 23 april

 • Vanaf maandag 26 april mogen mensen in groepen van 10 elkaar buiten ontmoeten.

 • Ook winkeliers mogen vanaf maandag opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

 • Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – heropenen onder de verstrengde protocollen.

 • Terrassen mogen weer openen vanaf 8 mei onder volgende voorwaarden:
  - Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden).
  - Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
  - Enkel zitplaatsen aan tafel.
  - Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre aan tafel zitten.
  - Bediening aan de bar is niet toegestaan.
  - De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen.
  - De openingsuren zijn beperkt van 8 tot 22 uur.

 • Evenementen: in de maand mei zijn buitenactiviteiten tot 50 personen toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd. In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen. Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.

 • Jeugd- en clubactiviteiten: vanaf 8 mei zijn activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen. Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk.

 • Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni.

 

Update 15 april 

De federale regering en de regeringen van de deelstaten bespraken de coronasituatie op 14 april in het Overlegcomité. Samengevat resulteerde dit tot volgende beslissingen:

 • Heropening scholen na paasvakantie 

Na het einde van de paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;

 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;

 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

 • Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

 • Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 EUR.

 • Winkelen zonder afspraak en niet-medische contactberoepen terug open vanaf 26 april

Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10. Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden. Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen. Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

 • Buitenpakket vanaf 8 mei: afschaffing avondklok - terrassen voor de horeca - evenementen - rommelmarkten

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht. Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten

 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.

 • Pretparken

 • Professionele rommel- en brocantemarkten

 • De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen.

 • Twee nauwe contacten thuis vanaf 8 mei

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Vaccinatie: ruimer perspectief na vaccinatie 65-plussers en kwetsbaren

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni. Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

Update 24 maart

1. Samenkomsten buiten maximaal 4 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2. Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 

3. Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

 • de schoonheidssalons;

 • de niet-medische pedicurezaken;

 • de nagelsalons;

 • de massagesalons;

 • de kapperszaken en barbiers;

 • de tatoeage- en piercingsalons

4. Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs,  deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open.  Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5. Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

6. Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

7. Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8. Sport

Je mag buiten sporten met maximum 4 personen. Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten plaats.

 

 

Update 8 maart 

Het overlegcomité van 5 maart liet enkele versoepelingen toe, vooral gericht op activiteiten in openlucht. Zo zijn samenscholingen in openlucht opnieuw mogelijk voor maximaal 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend.

Een overzicht van de nieuwe maatregelen vind je hier: FAQ coronamaatregelen vanaf 8 maart 2021 (pdf).

Update 1 maart

De mondmaskerplicht in Aalst en deelgemeenten werd nogmaals verlengd, deze keer tot 30 juni 2021. Deze verplichting geldt enkel in de bebouwde kom voor personen ouder dan 12 jaar en geldt niet in parken en natuurgebieden. Ook op de fiets is een mondmasker niet verplicht. 

Update 9 februari

 • De niet-medische contactberoepen kunnen volgens strikte voorwaarden wel progressief hun activiteiten herstarten, met inachtneming van de protocollen die gevalideerd zijn door de Minister van Werk en de Minister van Zelfstandigen en KMO’s:

 • Vanaf 13 februari de kapperszaken en barbiers, enkel voor verzorging van het kapsel uitgevoerd in hun inrichting. Tot 1 maart zijn diensten waarbij de klant het masker moet afzetten (bv. baardverzorging) verboden.

 

Vanaf 1 maart:

o schoonheidssalons
o niet-medische pedicurezaken;
o nagelsalons;
o massagesalons, voor alle soorten massages, waaronder reflexologie, shiatsu en acupunctuur;
o kapperszaken en barbiers;
o tatoeage- en piercingsalons.

Niet-medische contactberoepen kunnen hun diensten niet aan huis verlenen. Voor wat betreft contactberoepen, enkel medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’, mogen aan huis uitgeoefend worden, zoals tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, de essentiële haarwerken voor personen met een medische aandoening, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.

 • Vanaf 13 februari zijn de prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…) toegelaten aan huis mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

 • Vanaf 1 maart mogen de bemande zonnebankcentra openen. De onbemande zonnebankcentra moeten gesloten blijven.

 • Vakantieparken, campings (vanaf 8 februari) en de buitengedeelten van dierentuinen en dierenparken (vanaf 13 februari) mogen terug openen.

Het hele document met alle updates vind je in dit document: FAQ coronamaatregelen 9 februari 2021.

Update 1 februari 2021

 • Vanaf 1 februari treden opnieuw een aantal nieuwe regels in voege op vlak van sport (zowel voor -12 jarigen als oudere sporters), reizen en onderwijs.
  Je vindt alle updates in dit document (pdf): FAQ coronamaartegelen 1 februari 2021.

Update 22 januari 2021

 • Verbod op niet-essentiële reizen van 27 januari tot 1 maart.

 • Wie met het coronavirus is besmet, moet voortaan 10 dagen in isolatie.

Update 12 januari 2021

 • De geldende coronamaatregelen werden federaal verlengd tot 1 maart 2021.

Update 30 december 2020

Update 18 december 2020

 • De verplichting tot het dragen van een mondmasker voor iedereen die komt op openbare plaatsen binnen de bebouwde kom op grondgebied van Aalst en dit vanaf de leeftijd van 12 jaar.
  Deze verplichting geldt tot 1 maart 2021.

 • Verkopen met een niet- commercieel karakter aan huis of door middel van afhaal, evenals  alle handelingen ter (voor) bereiding en levering van deze verkopen zijn verboden tot 1 maart 2021.

Update 12 december 2020

 • Versoepeling erediensten: een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, bijwonen:
  - burgerlijke huwelijken (in de trouwzaal zijn maximaal 10 personen toegelaten).
  - begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam
  - de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:

 1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;

 2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;

 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;

 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;

 5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;

 6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

 7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;

 8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;

 9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Update 27 november 2020

 • Winkels mogen vanaf 1 december opnieuw open. De handelaars en het stadsbestuur stellen alles in het werk om een veilige winkelomgeving te creëren. Er gelden strikte maatregelen: 

  • Volg de basisregels (handen ontsmetten, afstand houden, een mondmasker dragen) strikt op, dit zowel in de winkel als in de winkelstraten en wachtrijen. 

  • Winkel alleen en blijf max. 30 minuten in de winkel. 

  • Overschrijd het max. aantal toegelaten klanten niet. 

 • Zwembaden mogen open vanaf 1 december. Het Aalsters zwembad zal vanaf 7 december open zijn voor bepaalde groepen en na online reservatie. Meer info op aalst.be   

 • Musea mogen openen vanaf 1 december. 't Gasthuys Stedelijk Museum Aalst blijft voorlopig gesloten. Meer info op https://www.visit-aalst.be/nl/museum. 

 • Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels die eind oktober genomen werden van kracht (zie update 30 oktober). Ook de avondklok blijft van kracht. Alleenstaanden zullen op kerstavond en kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen. 

 • Er komt een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk. 

Update 5 november 2020

Vanaf 5 november geldt  opnieuw de mondmaskerplicht in Aalst binnen de bebouwde kom vanaf 12 jaar. 

 

Update 30 oktober 2020

Het hele land gaat vanaf 2 november in verstrengde lockdown. Op de website van de federale overheid lees je wat dit concreet inhoudt. Onderstaande maatregelen zijn van kracht vanaf maandag 2 november 2020 tot en met zondag 13 december 2020. 

 

Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact (nauw contact). Mensen die alleen wonen mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon thuis uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. 

 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen en dienen te gebeuren op veilige afstand van elkaar (min. 1,5 meter). 

 • Er geldt een avondklok: je mag niet op straat komen tussen 24 uur en 5 uur. 

 • Cafés en restaurants zijn gesloten. 

 • Begrafenissen met max. 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf. 

 • Gebedshuizen zijn open, maar zonder erediensten. Er mogen max. 4 personen tegelijkertijd aanwezig zijn, met mondmasker en op veilige afstand. 

 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van burgerlijke stand. 

 • Reizen naar het buitenland wordt ten stelligste afgeraden. Meer info over reizen naar het buitenland op diplomatie.belgium.be 

 

Economisch leven

 • Telewerken is verplicht.

 • Niet-essentiële winkels zijn dicht. Afhaal en thuislevering is mogelijk. 

 • De wekelijkse markt mag enkel essentiële producten verkopen. 

 • Vakantieparken en campings sluiten. Hotels en B&B's blijven open, maar restaurants en bars gaan dicht. 

 • Dierentuinen, pretparken en binnenspeeltuinen sluiten. Buitenspeeltuinen blijven open. 

 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit. 

 • Niet-medische contactberoepen (incl. kappers, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. 

 

Jeugd

 • Alle jeugdactiviteiten boven de 12 jaar zijn stopgezet. Jeugd- en sportactiviteiten onder de 12 jaar mogen plaatsvinden in schoolcontext of georganiseerd door de lokale overheid.  

 

Onderwijs

 • De herfstvakantie is verlengd tot 15 november.

 

Samenvatting coronamaatregelen per thema:

 

Impact van coronamaatregelen op locaties in Aalst: 

Al deze info komt van de officiële site van stad Aalst (www.aalst.be/corona).