top of page

“Nieuwe conceptnota subsidiebeleid biedt duidelijke richtlijnen voor de toekomst”

Schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) heeft een nieuw subsidiebeleid voor Aalst uitgewerkt. De krachtlijnen daarvan werden vastgelegd in een uitgebreide conceptnota over subsidiebeleid. “De conceptnota doet voortaan dienst als waardevol hulpmiddel bij het opstellen en evalueren van ons subsidiebeleid. We leggen een duidelijke visie op subsidies vast en ook de controle wordt opgevoerd. Dat is nodig om misbruik te voorkomen”, zegt Matthias De Ridder.

maandag 31 juli 2023


Steden en gemeenten streven naar diverse doelen ter verbetering van het algemeen belang. Om deze doelen te bereiken, worden o.a. subsidies verstrekt aan derden. Denk bijvoorbeeld aan investeringssubsidies: deze worden verstrekt o.a. aan sportclubs om een divers en kwalitatief sportaanbod te bevorderen. “Deze legislatuur zal er 27 miljoen euro aan subsidies verdeeld worden. Dat is een aanzienlijk bedrag. Een doortastend beleid is dan ook van cruciaal belang om publieke middelen correct, eerlijk en verantwoord te besteden en misbruik te voorkomen,” benadrukt schepen Matthias De Ridder

 

De nieuwe conceptnota legt een transparant en gestructureerd kader vast voor het subsidiebeleid van de stad Aalst. Het definieert wat wel en niet als subsidie wordt beschouwd, geeft richtlijnen voor het opstellen en herzien van subsidiereglementen, biedt een leidraad voor de toekenning van subsidies en bevat een evaluatiekader om de correcte toewijzing ervan te controleren.

“Met de invoering van deze conceptnota zetten we belangrijke stappen naar een transparanter subsidiebeleid in onze stad. Het is een ondersteunend kader dat onze diensten helpt bij het nemen van beslissingen en zorgt voor een duidelijk juridisch kader bij het toekennen van subsidies. Daarnaast geven we nu de potentiële ontvanger ook meteen een duidelijk beeld van wat de stad van hen verwacht."

 

De Vlaamse overheid heeft hiertoe bijgedragen. Het uitgewerkt subsidiebeleid is tot stand gekomen dankzij veel informatie van de Vlaamse overheid inzake subsidies. Ook het Vlaams subsidieregister speelt voortaan een rol in de toekenning van Aalsterse subsidies. “Alle door de Vlaamse overheid toegekende subsidies kunnen we – met dank aan Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) - raadplegen via deze databank. Voortaan is het subsidieregister een van onze controleposten om na te gaan of het project al subsidies van hogerop krijgt. Zo voorkomen we dubbele subsidiëring”, aldus De Ridder. Deze wisselwerking tussen het Vlaamse en het lokale niveau is cruciaal: “Als beleidsmakers waken we over een verantwoordelijk begrotingsbeleid. Om degelijk werk te kunnen afleveren, is er nood aan voldoende transparantie over de geldstromen van de overheid. Wie krijgt welke middelen en waarom? Daarom heb ik op Vlaams niveau een subsidieregister opgericht dat alles in kaart brengt. Aalst zal bovendien als eerste centrumstad hier gebruik van maken waardoor we dubbele subsidiëring in Aalst en Vlaanderen uitsluiten”, zegt minister Matthias Diependaele.

 

Met deze belangrijke stappen wil de stad Aalst het vertrouwen van de inwoners versterken en garanderen dat ze verantwoord omgaat met publieke middelen. 

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page