top of page

Aalsterse noodsubsidies voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen

Vele verenigingen leveren ongeziene inspanningen om hun werking in deze moeilijke tijden toch verder te kunnen zetten.

dinsdag 27 oktober 2020In augustus verkreeg de stad subsidies van de Vlaamse Regering ter ondersteuning van de sport, jeugd– en cultuurverengingen. De stad Aalst heeft nu beslist hoe de Aalsterse verenigingen zullen ondersteund worden. De werkingssubsidies stijgen de komende drie jaar steeds met 50%. De investeringssubsidies zien voor de komende zes jaar dan weer een stijging van 30%. Ook de termijn voor infrastructuurwerken worden verlengd om verenigingen de tijd te geven om in deze budgettair krappe tijden hun infrastructuur in goede staat te houden. Daarnaast wordt er extra geld uitgetrokken voor de carnavalsverenigingen en voor verenigingen die activiteiten organiseren voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Tot slot kijkt de stad ook verder dan louter geldelijke ondersteuning. Er zal een groepsaankoop komen om verenigingen te ondersteunen in de aankoop van coronapreventiemateriaal opdat hun werking veilig en aan een beperkte meerprijs kan blijven doorgaan als de maatregelen dat toestaan. De bijkomende subsidies worden over de komende jaren uitgesmeerd, daar de coronacrisis ongetwijfeld nog enige tijd een impact zal hebben op de financieringsactiviteiten van de verenigingen.


De stad Aalst wenst met deze investering de verbindende kracht van jeugd, cultuur en sport te behouden en te versterken: de verenigingen bieden immers kansen om volwaardig deel te nemen aan de Aalsterse samenleving. Het is van belang dat zij hun werking kunnen blijven verderzetten als kloppend hart van onze stad. Schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA): “Het is van cruciaal belang dat we het rijke aanbod aan sport in Aalst kunnen behouden. Gezien de coronacrisis de werking van de sportclubs bemoeilijkt, springen we als stad voor hen in de bres met deze ondersteuning. Blijven bewegen draagt bij tot het fysiek en mentaal welzijn van iedereen. Dat heeft deze coronacrisis eens te meer bewezen!”


Bekijk de volledige reportage via deze link.

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page