top of page

Het Melkhuisje krijgt meer mogelijkheden

Aan de start van de zomervakantie werd bekend gemaakt dat de stad op zoek gaat naar een nieuwe uitbater voor het Melkhuisje. Op de gemeenteraad van juni werd daarom een leidraad goedgekeurd. Deze leidraad werd naar aanleiding van een discussie op de gemeenteraad en op aandringen van schepen Matthias De Ridder (N-VA), nogmaals besproken met het Agentschap Onroerend Erfgoed. En met succes. Een nieuwe leidraad voorziet meer flexibiliteit wat betreft het gebouw en de terraszone. “We zijn blij dat het Agentschap ons hierin is tegemoetgekomen,” aldus schepen van Financiën, Matthias De Ridder (N-VA).

donderdag 22 september 2022Het Melkhuisje is al jaar en dag een vaste waarde in het stadspark van Aalst. Op 31 augustus stopte de huidige uitbater van het Melkhuisje. De stad is daarom sinds begin deze zomer op zoek naar een nieuwe uitbater en heeft daarvoor op de gemeenteraad van juni een leidraad goedgekeurd. Deze leidraad moest voldoen aan enkele strenge voorwaarden, gezien het exterieur van het Aalsters Stadspark een bescherming geniet als cultuurhistorisch landschap. Concreet houdt dit in dat overleg en toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed noodzakelijk is bij werkzaamheden aan het Melkhuisje. Ingrijpende veranderingen aan de terraszone en de wc’s waren bijvoorbeeld niet mogelijk.


Zowel schepen De Ridder als alle fracties op de gemeenteraad, betreurden deze strenge voorwaarden. Een toegeving inzake het gebouw en de terraszone zagen zij als noodzakelijk om het Melkhuisje in de toekomst succesvol uit te baten. En dat heeft het Agentschap na een recent plaatsbezoek ook ingezien. Binnen bepaalde voorwaarden is een uitbreiding van het huidige gebouw nu wél mogelijk. “Kandidaat-uitbaters kunnen nu kiezen voor een uitbreiding van de bestaande constructie van het Melkhuisje, waardoor ze meer klanten binnen kunnen bedienen. Dit maakt de uitbating bij mindere weersomstandigheden natuurlijk veel interessanter,” aldus Matthias De Ridder.


Deze wijzigingen zullen ongetwijfeld een fundamenteel verschil maken, zowel in de manier waarop het Melkhuisje er binnenkort zal uitzien als hoe kandidaten hun financieel plan nu vorm gaan geven.

"Daarnaast kunnen deze aanpassingen nieuwe kandidaten aantrekken, die de oorspronkelijke leidraad misschien te beperkt vonden. De deadline om in te dienen is daarom verlegd. Zo krijgt iedereen een nieuwe kans.”


De gewijzigde leidraad werd dinsdagavond goedgekeurd op de gemeenteraad van september. Kandidaten kunnen zich verder informeren via deze link.

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page