Na werkingssubsidies, worden ook investeringssubsidies opgetrokken: “30% meer middelen om sportverenigingen te ondersteunen”

Recent nieuws

Om verenigingen in tijden van corona extra te ondersteunen, worden ook de investeringssubsidies voor 2020 en de komende 5 jaar opgetrokken met 30%. “Met deze gunstige maatregel willen we verenigingen motiveren om te blijven investeren in kwalitatieve infrastructuur”, aldus schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).

zondag 3 januari 2021

Aquatopia en Utopia slaan handen in elkaar voor studenten

10 november 2022

Leerlingen ’t Meivisje en SBS De Zonnebloem mogen glijbanen Aquatopia uittesten

9 november 2022

Bouw Aquatopia-glijbanen in laatste rechte lijn: “Ziet het kinderparadijs er niet fantastisch uit?”

11 oktober 2022

Aquatopia-tekenwedstrijd: “Drie klassen mogen de glijbanen komen uittesten”

4 oktober 2022

In totaal 18 Aalsterse sportverenigingen verspreid over diverse sportdisciplines verkregen een investeringssubsidie van de stad. Het toegekende bedrag zal gebruikt worden voor werken in eigen of langdurig gehuurde infrastructuur of om aankopen in duurzaam materiaal te voorzien. Matthias De Ridder gelooft in de meerwaarde: “Deze subsidies vormen een hefboom voor kwalitatieve, moderne sportinfrastructuur. Een goede infrastructuur nodigt meer uit tot bewegen.”

De stad legt met haar investeringssubsidies voornamelijk de focus op investeringen die rechtsreeks ten goede komen aan de sportbeoefenaar. Schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA): “Door een gunstige regeling uit te werken waar je als vereniging maar de helft van de investeringskost draagt, bouw je als stad een kwalitatief sportaanbod op. Nu de subsidies voor de jaren 2020-2025 met 30% stijgen, kunnen we méér middelen aan méér verenigingen bieden. ”

In 2020 kregen 18 sportverenigingen een totale som van €100.470,67 toegedeeld. De toegekende totaalpot zorgt in 2020 voor een totale investering in kwalitatieve sportinfrastructuur en sportmateriaal van €245.522,81 in Aalst.

Een van de verenigingen die een subsidie verkregen heeft, is Sportvrienden Herdersem.
“Kaatsen is een sport die in Groot Aalst enkel nog in Herdersem beoefend wordt. Een kaatsploeg bestaanszekerheid verzekeren, zowel sportief als organisatorisch, is om die reden een krachttoer geworden. Dankzij het trouwe bezoek op ons terrein kan Sportvrienden Herdersem uitgaven als verzekeringen, elektriciteit, water, deelnamebijdrage aan de kaatsbond, spelerskledij, … bekostigen. Met de bijkomende investeringssubsidies heeft de club de bouw van het nieuwe clubhuis, ter vervanging van het bouwvallige houten chalet daterend uit de jaren '80, kunnen realiseren. De investeringssubsidies hebben dit project mogelijk gemaakt, waarvoor onze dank aan de stad.”