top of page

Noodfonds voor Aalsterse verenigingen

De stad reikt 1,2 miljoen euro subsidies uit van het Vlaams steunfonds om cultuur-, sport- en jeugdverenigingen extra te ondersteunen. De financiële steun komt er in de vorm van een coronanoodfonds en een verhoging van de reguliere subsidies.

zondag 11 oktober 2020De stad waardeert de gigantische inspanningen die de Aalsterse sport-, cultuur-, jeugd- en carnavalsverenigingen dagelijks voor en achter de schermen leveren. Ze vormen de sociale, culturele en sportieve hoeksteen van onze stad. De 1,2 miljoen euro subsidies worden als volgt verdeeld:

  • 428 432 EUR om de investeringssubsidies te verhogen

  • 634 587 EUR om de werkingssubsidies te verhogen (daarvan kan een deel naar ACUTE noodhulp gaan)

  • 50 000 EUR voor verenigingen die activiteiten ontplooien voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. (Deze middelen worden in 2021 toegekend)

  • 5 000 EUR voor promotie verenigingen in 2021

  • 37 030 EUR voor de huurgelden van de carnavalsverenigingen

  • 100 000 EUR voor de reeds gederfde inkomsten van de stad aan huurgelden


Coronanoodfonds

De impact van corona is zeker ook voelbaar bij de verenigingen: activiteiten kunnen niet meer plaatsvinden, inkomsten vallen weg, ledenwerving is moeilijk… Alle erkende verenigingen zullen een verhoogde werkingssubsidie ontvangen en verenigingen die dreigen kopje onder te gaan, kunnen een extra aanvraag indienen voor noodsteun. Alle verenigingen krijgen hiervoor een duidelijke en overzichtelijke ‘coronacheck’. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 14 december 2020. Er is ook specifieke aandacht voor de carnavalsverenigingen. Die krijgen een kwijtschelding van huurgeld in de carnavalswerkhallen of een financiële tegemoetkoming als ze elders een ruimte huren.


Nieuwe subsidiereglementen

Aalsterse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen kunnen vanaf nu ook genieten van eenvormige investerings-, werkings- en projectsubsidies. Dit vereenvoudigt het administratieve kluwen van aanvragen.


Werkingssubsidies

Focus: samenwerking tussen verenigingen, doelgroepenwerking, duurzaamheid en kwaliteit van de werking van de vereniging (opleiding/visievorming/…) Jaarlijks budget: 600 000 EUR Indiendatum dossier werkingsjaar 2020-2021: 1 juli 2021 tot en met 30 oktober 2021


Investeringssubsidies

Focus: aankopen in duurzaam materiaal of voor werken in eigen of langdurig gehuurde infrastructuur. Voor elke euro die de vereniging investeert, legt de stad er een euro bij met een maximum van 25 000 EUR per jaar. Jaarlijks budget: 310 000 EUR Indiendatum: 1 februari 2021


Projectsubsidies

Budget: max. 5 000 EUR per subsidie. Indiendatum: niet-tijdsgebonden.

Door deze extra maatregelen hoopt de stad alle verenigingen in nood dat extra duwtje in de rug te geven. Nogmaals een grote dank aan iedere Aalstenaar die zich vrijwillig inzet om anderen op een veilige manier te laten genieten van sport en cultuur.

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page