top of page

Reglement werkingssubsidies tijdelijk opgeschort: nieuw reglement moet ervoor zorgen dat sportverenigingen corona overbruggen

De coronacrisis zet het rijkelijke sportaanbod in de stad steeds meer onder druk. Vaste kosten blijven lopen met een gebrek aan inkomsten. Het Aalsters stadsbestuur heeft daarom beslist een tijdelijk coronareglement uit te werken: “Als stadsbestuur waarderen we het rijke verenigingsleven in onze stad. Zij doen onze stad leven en bruisen. Om onze sportverenigingen doorheen deze gehele pandemie te ondersteunen, werken we op maat en aan de noden van de clubs,” aldus schepen van Sport, Matthias De Ridder (N-VA).

donderdag 6 mei 2021Op de gemeenteraad van oktober 2020 werd een nieuw reglement goedgekeurd voor de toekenning van werkingssubsidies aan Aalsterse sportverenigingen. Het reglement gaat via gekende parameters verenigingen beoordelen om later subsidies toe te wijzen. Zo worden verenigingen geëvalueerd op o.a. hun ledenaantal, het aantal werkingsmomenten, samenwerkingen met andere clubs en hun gediplomeerde coaches. Daar corona ook in het najaar roet in het eten gooide, is de werking van tal van verenigingen opnieuw fors teruggedrongen.

In de strijd tegen corona heeft de overheid vele beperkingen opgelegd aan de werking van de verenigingen. Voor veel verenigingen is het nieuwe reglement daarom niet aangewezen om toe te passen: clubs hebben momenteel geen concreet zicht op hun aantal leden, het aantal werkingsmomenten en eventuele samenwerkingen met gelijkgestemde clubs. Een tussentijdse oplossing is daarom noodzakelijk.

Tijdelijk reglement

Het huidige reglement wordt tijdelijk opgeschort en er komt een nieuw reglement in de plaats. Het tijdelijk reglement komt om te beginnen voor 20% tegemoet aan clubs met doorlopende vaste kosten (met en plafond van €5.000/club). Daarnaast worden sportverenigingen dit jaar beoordeeld op de voorbije twee (normale) werkingsjaren 2019 en 2020. Clubs die niet eerder een aanvraag hebben ingediend, kunnen dit alsnog voor 31 mei doen. Bijkomend worden de toegekende subsidies dit jaar in twee schijven uitbetaald: voor de zomer krijgen de clubs een eerste deel van de subsidiepot, het tweede deel wordt zoals elk jaar in december uitbetaald. Op die manier krijgen clubs binnenkort al wat extra ademruimte.


“Dit moet – samen met de extra investerings- en werkingssubsidies die worden voorzien – de verenigingen helpen om de coronaperiode te overbruggen. Op deze manier ondersteunen we alle sportclubs om de coronacrisis te overleven en de Aalstenaar opnieuw maximaal aan het sporten te brengen van zodra de cijfers het toestaan. Wat mij betreft, kan dat niet snel genoeg zijn,” aldus schepen van Sport, Matthias De Ridder (N-VA).

15 000 m2 vernieuwde terreinen van Sportcentrum Osbroek officieel geopend

25 mei 2024

Erembodegem krijgt beweegvriendelijke speelplaats bij stedelijke basisschool De Regenboog

22 mei 2024

Stad Aalst investeert in sportinfrastructuur van lokale sportverenigingen

17 mei 2024

Stad Aalst behaalt label Sportbedrijf: “Dankzij sport op het werk en de fietslease” 

15 mei 2024

bottom of page