top of page

Stad Aalst investeert in sportinfrastructuur van lokale sportverenigingen

De stad Aalst blijft haar toewijding tonen aan de verbetering van sportinfrastructuur door middel van investeringssubsidies. Dit jaar heeft de stad een bedrag van €281.771,75 toegekend aan 15 lokale sportclubs. “Deze subsidie resulteert in een totale recordinvestering van €1.055.019,88 in hoogwaardige sportinfrastructuur, wat een cruciale impuls betekent voor de sportgemeenschap in Aalst,” zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).

vrijdag 17 mei 2024

Investeringssubsidies spelen een onmisbare rol bij het versterken van de kwaliteit van de Aalsterse sportinfrastructuur, die wordt beheerd door de sportverenigingen zelf. Onder dit reglement kan een Aalsterse sportclub jaarlijks tot 50% van zijn investeringen gesubsidieerd krijgen. Schepen Matthias De Ridder benadrukt de positieve impact van deze subsidie: "Door deze regeling investeren de stad en de sportverenigingen samen in de infrastructuur, wat leidt tot een breed en hoogwaardig sportaanbod."

 

De toegekende subsidies zijn dit jaar onder andere bestemd voor de vervanging van een gasketel bij Jiu-Jitsuclub Yukio Tani Aalst, dringende infrastructuurwerken bij Eendracht Nieuwerkerken, de heraanleg van een voetbalterrein bij KSK Erembodegem en onderhoudswerken aan de parketvloer bij Okapi Aalst.

 

Ook dit jaar hebben veel verenigingen weer subsidies aangevraagd, zo veel dat de stad niet aan alle aanvragen kan voldoen. “Het toont wel aan dat de verenigingen de toekomst positief tegemoet zien om verder te investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur,” aldus De Ridder. De selectie van subsidieontvangers werd gemaakt op basis van criteria vastgelegd in het reglement, waaronder de aanwezigheid van een actieve jeugdwerking, de aard van de werken, waarbij prioriteit werd gegeven aan (brand)veiligheid en energiebesparende maatregelen en de dringendheid van de werkzaamheden.

 

Over de volledige bestuursperiode 2019-2024 heeft de stad €1.169.454,05 aan investeringssubsidies uitgereikt, wat heeft geleid tot een totale investering van €3.220.858,60 in infrastructuur van sportverenigingen in Aalst. "Ik hoop dat deze impuls ook in de toekomst kan blijven groeien, ter bevordering van verdere samenwerking met lokale verenigingen om ons gezamenlijke doel van kwalitatieve infrastructuur te bereiken,” besluit Matthias De Ridder.

 15 000 m2 vernieuwde terreinen van Sportcentrum Osbroek officieel geopend

25 mei 2024

Erembodegem krijgt beweegvriendelijke speelplaats bij stedelijke basisschool De Regenboog

22 mei 2024

Stad Aalst investeert in sportinfrastructuur van lokale sportverenigingen

17 mei 2024

Stad Aalst behaalt label Sportbedrijf: “Dankzij sport op het werk en de fietslease” 

15 mei 2024

bottom of page