top of page

Stad beëindigt beheersovereenkomst voor Zandberg en Pierre Cornelisstadion.

De stad Aalst heeft de beheersovereenkomst met voetbalclub Eendracht Aalst voor zowel het jeugdcomplex Zandberg als het Pierre Cornelisstadion beëindigd. Dit besluit is met unanimiteit door de Aalsterse gemeenteraad genomen vanwege ernstige incidenten en structurele tekortkomingen binnen de club. "Als stad kijken we al langer uiterst kritisch naar de aansturing van de club door het bestuur. Bij elk incident hebben we verantwoording opgevraagd en bijsturing geëist, maar het heeft helaas niet mogen baten. Nu alles wijst in de richting van degradatie, is het aan de stad om in te grijpen. We werken nu met spoed aan een alternatief plan," aldus burgemeester Christoph D’Haese en schepen van Sport, Matthias De Ridder (N-VA).

woensdag 26 juni 2024Volgens de beheersovereenkomst tussen de stad en Eendracht Aalst wordt de huurovereenkomst automatisch ontbonden als de club niet langer in een nationale afdeling speelt. “Alles wijst in de richting van een degradatie van voetbalclub Eendracht Aalst naar 1ste provinciale (weigering licentieaanvraag in 1ste en 2de aanleg door de KBVB voor 1ste Nationale Amateur, weigering voor het BAS, weigering in 1ste en 2de aanleg door Voetbal Vlaanderen voor 2de en 3de Amateur). Gelet op de deadlines die Voetbal Vlaanderen hanteert voor het vaststellen van de kalender van een volgend seizoen, is dit de laatste gemeenteraad waarbij de stad kan beslissen om de huidige beheersovereenkomsten inzake Pierre Cornelisstadion en Zandberg nog te beëindigen. Op die manier hoopt de stad voetbal in het volgende seizoen nog mogelijk te maken op beide sites,” zegt burgemeester Christoph D'Haese.


Voor het jeugdcomplex Zandberg is de overeenkomst ontbonden omdat de voetbalactiviteiten daar niet langer ten dienste staan van de jeugdwerking voor de Aalsterse bevolking. “Er zijn duidelijke redenen voor deze beslissing,” legt schepen van Sport Matthias De Ridder uit. “Meer dan de helft van de jeugdspelers heeft zich al uitgeschreven, het jeugdcomplex wordt slecht onderhouden waardoor jeugdvoetbal onmogelijk wordt, de gasaansluiting werd tijdens het seizoen afgesloten en de jeugdcel werd ontslagen, wat leidde tot een ernstig kwaliteitsverlies. Ook is er een vechtpartij geweest in de kantine waarbij geen passende maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de spelers te garanderen en blijft de club in gebreke met het betalen van schulden aan o.a. de stad.”


Toekomst

Burgemeester D’Haese en schepen van Sport De Ridder, betreuren de situatie, maar benadrukken dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om de orde te herstellen. “De stad is nu volledig gericht op het voortzetten van de voetbalactiviteiten in een nieuwe vorm, met speciale aandacht voor de jeugdwerking. Alle noodzakelijke onderhoudswerken, die eigenlijk de verantwoordelijkheid van het bestuur waren, zullen nu door de stad worden uitgevoerd om een vlotte doorstart mogelijk te maken.”

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page