top of page

Stad doet forse inspanningen voor sportinfrastructuur van verenigingen

Schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) heeft goed nieuws voor de Aalsterse sportclubs en de sportinfrastructuur in Aalst. Zo hebben wel 18 sportverenigingen infrastructuursubsidies aangevraagd. Het totaalbedrag dat werd aangevraagd door de verenigingen, bedroeg met bijna €210.000 veel meer dan de voorziene €130.000 per jaar. De Ridder heeft het echter mogelijk gemaakt om alle aanvragen te steunen: “We hebben met middelen geschoven om tóch alle aanvragen te financieren. Ik ben zeer tevreden dat de clubs volop willen investeren in hun infrastructuur. Voor mij is dat ook een teken dat de clubs corona goed verteerd hebben en dat de stad daar dus adequate ondersteuning bij heeft geboden.”

dinsdag 7 juni 2022Investeringssubsidies hebben als doel de kwaliteit van de Aalsterse sportinfrastructuur beheerd door sportverenigingen te verbeteren. Aalsterse sportverenigingen kunnen dankzij de investeringssubsidies jaarlijks maximaal 50% van hun investeringen gesubsidieerd krijgen. Matthias De Ridder (N-VA), schepen van Sport gelooft sterk in de meerwaarde: “Via dit reglement investeren de stad en de sportverenigingen samen in infrastructuur. Op die manier bouw je als stad een breed kwalitatief sportaanbod op. Deze subsidies vormen een hefboom voor kwalitatieve, moderne sportinfrastructuur. Een goede infrastructuur nodigt uit tot meer bewegen.”

"Ik ben zeer tevreden dat de clubs volop willen investeren in hun infrastructuur. Voor mij is dat ook een teken dat de clubs corona goed verteerd hebben en dat de stad daar dus adequate ondersteuning bij heeft geboden"

Dit jaar krijgen 18 verenigingen, 3 meer dan vorig jaar, steun van de stad. Het gaat o.a. om 5 tennisclubs, 5

zwemclubs gevestigd in Aquatopia, 4 voetbalclubs, Okapi Aalst en ALVA. Met een totale ondersteuning van bijna €210.000 creëert de stad een hefboomeffect voor investeringen in sportinfrastructuur, 50% méér dan vorig jaar. Matthias De Ridder: “De totale investeringen in infrastructuur zullen oplopen tot meer dan €540.000. Het gaat onder andere om de aanleg van bijkomende tennisterreinen, de heraanleg van diverse tennis- en voetbalterreinen en de aanpak van kleedkamers. Tot slot zien we investeringen in zonnepanelen, waardoor we weer een stapje vooruit zetten in de strijd tegen klimaatopwarming”.


Een van de verenigingen die een subsidie heeft verkregen, is Atletiek Land van Aalst (ALVA): “Onze vereniging bestaat amper 14 jaar en telt op dit moment 500 leden. Mede dankzij de sportinvesteringssubsidies slaagden wij er in ons verenigingshuis op Schotte te realiseren en kunnen onze leden trainen met kwalitatief, duurzaam materiaal. In onze "Portier" kunnen dankzij de aankoop van audio-visuele middelen cursussen worden gegeven door de VTS (Vlaamse Trainers School) waardoor trainers (ook van andere clubs) in eigen omgeving een opleiding of bijscholing kunnen volgen. Dit jaar worden er - mede dankzij de investeringssubsidies - zonnepanelen geplaatst waardoor wij in de toekomst gewapend zijn tegen de ontsporende energietarieven. Het vraagt een eigen inbreng, dus ook planning en lange termijnvisie, maar het loont en iedereen vaart er wel bij”.

15 000 m2 vernieuwde terreinen van Sportcentrum Osbroek officieel geopend

25 mei 2024

Erembodegem krijgt beweegvriendelijke speelplaats bij stedelijke basisschool De Regenboog

22 mei 2024

Stad Aalst investeert in sportinfrastructuur van lokale sportverenigingen

17 mei 2024

Stad Aalst behaalt label Sportbedrijf: “Dankzij sport op het werk en de fietslease” 

15 mei 2024

bottom of page