top of page

Stad is financieel gezond

Op de Gemeenteraad werden de jaarrekening 2020 en de aanpassing van het meerjarenplan van stad en OCMW Aalst goedgekeurd. Het is de eerste jaarrekening van het nieuwe meerjarenplan, onder verantwoordelijkheid van schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA). Die is tevreden met de cijfers: “Het is door corona geen eenvoudig jaar geweest, maar ik ben blij te kunnen stellen dat de stad financieel gezond is.”

zondag 4 juli 2021Vlaanderen legt aan lokale besturen twee voorwaarden op inzake begrotingsevenwichten. Voor zowel het evenwicht op korte termijn, het beschikbaar budgettair resultaat, als het evenwicht op de lange termijn, de autofinancieringsmarge, scoort de jaarrekening beter dan wettelijk vereist en beter dan de voorgaande jaren. Nochtans heeft corona een aanzienlijke impact op de inkomsten en uitgaven van het lokale bestuur gehad.

We zijn erin geslaagd te snijden in de uitgaven in de eigen werking om zo te kunnen blijven investeren in onze stad.

Schepen De Ridder: “We hebben vele inspanningen geleverd in het bestrijden van de coronacrisis. Zowel op het vlak van gezondheid (denk maar aan contact tracing, het vaccinatiecentrum, het verdelen van mondmaskers) als voor het ondersteunen van de lokale economie (schrappen of verminderen van een aantal bedrijfsbelastingen, inzetten van stewards en mobiele openbare toiletten voor de zaterdagmarkt, bijkomende sociale steun) werden vele maatregelen genomen die oorspronkelijk niet voorzien waren maar wel een impact hadden op onze budgetten. Helaas zijn ook vele evenementen weggevallen (bv. Cirk! of het Natourcriterium), wat dan weer een meevaller was voor de begroting. In die zin is 2020 een bijzonder jaar geweest en zijn de cijfers uit deze jaarrekening soms moeilijk te interpreteren.


Wat wel vaststaat: de grondige budgettaire oefening die dit stadsbestuur heeft gedaan in 2019 om tot een nieuw meerjarenplan te komen, waarbij volop en blijvend geïnvesteerd wordt in onze prachtige stad zonder de belastingen op te trekken, heeft zijn vruchten afgeworpen. De uitgaven voor de dagelijkse werking zijn sterk gedaald:


Dat vertaalt zich ook door in de schuldpositie van de stad eind 2020, die zo maar eventjes €32,5 miljoen lager uitvalt dan we eind 2019 hadden verwacht.


Schepen De Ridder: “De hele budgettaire oefening in 2019 is een huzarenstukje geweest. We zijn erin geslaagd te snijden in de uitgaven in de eigen werking om te blijven investeren in onze stad. Bovendien hebben we corona het hoofd kunnen bieden met bijkomende steun. Voor 2021 voorziet de stad extra sociale steun voor wie het moeilijk heeft gekregen door corona. Op die manier nemen we iedereen mee in de verdere ontwikkeling van Aalst.”


Kunstgrasveld Beukenhof vernieuwd: “Korfbal, voetbal en G-sport alle kansen geven”

20 september 2023

RESTOTIP. Superb brunchen bij Basj: “Gezellige brunchplek voor jong en oud”

30 augustus 2023

Stad zet verder in op administratieve vereenvoudiging en digitalisering

22 augustus 2023

“Nieuwe conceptnota subsidiebeleid biedt duidelijke richtlijnen voor de toekomst”

31 juli 2023

bottom of page