top of page

Stad sluit akkoord over meerjarenplanning: geen 70, maar 30,5 miljoen euro besparing op personeel

Het stadsbestuur van Aalst heeft een akkoord bereikt over de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025. Nu blijkt dat er slechts 30,5 miljoen euro wordt bespaard op personeel. Tijdens de voorbereiding ging het nog om 70 miljoen euro. Maar er wordt ook 262 miljoen euro geïnvesteerd. “We bereiden onze stad voor op de uitdagingen van de toekomst. We moeten investeren in infrastructuur, maar ook onze pensioenkosten in de hand houden”, zegt schepen van Financiën Matthias De Ridder.

maandag 18 november 2019Acht leden van het college van burgemeester en schepenen hebben de meerjarenplanning klaar. Ze werkten verder zonder Ilse Uyttersprot (CD&V), die haar bevoegdheden als schepen verloor nadat ze werd verdacht van lekken naar de pers. Schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) zegt dat de acht aanwezige leden van het stadsbestuur unaniem akkoord zijn met de meerjarenplanning. “Het plan dat nu op tafel ligt, vertaalt het bestuursakkoord ‘Vooruit met Aalst’ dat eind 2018 werd afgesloten in cijfers en concrete acties. Het ontwerp zal in december worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring”, zegt de schepen.


262 miljoen euro

In het nieuwe meerjarenplan worden alle acties en de daarbij horende uitgaven en ontvangsten voor de volgende 6 jaar bepaald. “Er wordt voor een totaal van 262 miljoen euro aan investeringen voorzien: we gaan dus verder op het elan van de vorige coalitie om Aalst en de deelgemeenten op de kaart te zetten met een aantal belangrijke investeringsprojecten. Daarnaast wordt een aantal belangrijke nieuwe klemtonen gelegd, bijvoorbeeld handhaving en veiligheid, woningkwaliteit, stadsvernieuwing en economie”, aldus de schepen van Financiën De Ridder (N-VA). “Tegelijk doen we aanzienlijke inspanningen om onze uitgaven terug te dringen en zo een verantwoord financieel beleid te voeren. De belangrijkste is een besparing van 30,5 miljoen euro op personeel”, zegt schepen van Financiën De Ridder. “De belastingdruk in België ligt al hoog genoeg. Het is voor mij dan ook cruciaal dat we budgettaire ruimte gecreëerd hebben door minder uit te geven, niet door meer te gaan belasten.”


“Onnodige onrust”

Ook de schulden van de stad moeten omlaag, zoals eerder bekend raakte. “Zo bereiden we onze stad voor op de uitdagingen van de toekomst. Naast de vele investeringen in onze infrastructuur, gaat dat onder andere ook over de pensioenen. We gaan meer inspanningen doen om de toekomstige verplichtingen van de stad inzake ambtenarenpensioenen te dekken. Deze bestuursperiode geven we meer dan 45 miljoen euro uit aan pensioenen”, aldus de schepen. “Tot slot zal uit het akkoord blijken dat er de voorbije weken onnodig onrust werd veroorzaakt in de stad. Vele zaken die de media hebben gehaald, zijn niet terug te vinden in het akkoord”, besluit schepen De Ridder (N-VA). In een document dat eerder uitlekte, was namelijk sprake van forse besparingen, niet alleen op personeel, maar ook op het vlak van sport, cultuur en jeugd.

15 000 m2 vernieuwde terreinen van Sportcentrum Osbroek officieel geopend

25 mei 2024

Erembodegem krijgt beweegvriendelijke speelplaats bij stedelijke basisschool De Regenboog

22 mei 2024

Stad Aalst investeert in sportinfrastructuur van lokale sportverenigingen

17 mei 2024

Stad Aalst behaalt label Sportbedrijf: “Dankzij sport op het werk en de fietslease” 

15 mei 2024

bottom of page