top of page

Stad zet verder in op administratieve vereenvoudiging en digitalisering

Schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) kondigt een nieuwe stap aan inzake administratieve vereenvoudiging en digitalisering van processen: “Vanaf 2023 kunnen bedrijfsgerelateerde belastingen met aangifteplicht voor het eerst digitaal gebeuren. Vanaf 2024 rollen we dit verder uit naar alle lokale belastingen met aangifteplicht.”

dinsdag 22 augustus 2023
Tot vorig jaar kreeg elke onderneming nog een aangiftebrief toegestuurd. In geval er wijzigingen waren t.o.v. vorige jaren, diende men dat aan te geven en per mail of brief door te geven aan de stadsdiensten. Die administratieve rompslomp is vanaf dit jaar verleden tijd. Schepen De Ridder is tevreden: “We maken er een punt van om de belastingen voor lokale bedrijven en ondernemers laag te houden om lokale tewerkstelling te maximaliseren. Fiscaliteit is echter niet de enige drempel voor bedrijven. Vooral voor startende en kleinere ondernemingen is administratieve rompslomp een bron van frustratie. Met deze nieuwe stap inzake digitalisering stellen we ons klantgerichter op voor de Aalsterse bedrijven en ondernemers.”


Het moderniseren en digitaliseren van processen gaat nog verder. “We mogen niet op onze lauweren rusten en moeten blijven zoeken naar manieren om het burgers eenvoudiger te maken”, stelt De Ridder. “Dit najaar lanceren we een Digitaal Portaal Financiën. Dit wordt opgenomen in het reeds bestaande ‘Mijn Burgerprofiel’ en staat iedereen toe om alle financiële documenten van stad Aalst via digitale weg te ontvangen, een overzicht van eerdere stukken te hebben en te kunnen opvolgen.”


Vanaf 2024 worden alle lokale belastingen met aangifteplicht digitaal afgehandeld. Op termijn zullen ook zaken als facturen voor stedelijke basisscholen, stedelijke kinderopvang en andere dienstverlening via het Portaal kunnen verlopen. Dat brengt ook voor burgers nog voordelen mee, volgens De Ridder. “Door het voor iedereen toegankelijker, overzichtelijker en duidelijker te maken, hopen we dat mensen ook hun facturen tijdig kunnen betalen. Op die manier hoopt de stad ook minder aanmaningen te moeten versturen. Dat zou een win-win zijn voor stad én burger. Een performante organisatie gaat hand in hand met een moderne, klantgerichte dienstverlening.”

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page