top of page

Stad zoekt nieuwe uitbater voor Melkhuisje in Stadspark

Al jaren kan men in het Stadspark in het Melkhuisje terecht voor een drankje, ijsje en/of pannenkoek. De huidige uitbater stopt er echter mee op 31 augustus. De stad gaat op zoek naar een nieuwe uitbater en heeft daarvoor op de gemeenteraad van juni een leidraad goedgekeurd. Schepen van Financiën Matthias De Ridder legt uit: “We zijn op zoek naar een uitbater die een uniek restaurant- en/of caféconcept in ons prachtig Stadspark kan uitbouwen. Centraal staat daarbij een aanbod naar gezinnen met jonge kinderen, gezien dat de voornaamste doelgroep is die naar dat gedeelte van het Stadspark komt. We hopen daarbij dat een toekomstige uitbating een meerwaarde kan bieden zoals in andere steden als Rotterdam, Antwerpen of Brussel.”

maandag 27 juni 2022De stad start de zoektocht naar een nieuwe toekomstige uitbater. Daarbij stelt de stad zich bewust soepel op om zoveel mogelijk ideeën ingezonden te krijgen. De Ridder licht verder toe: “We leggen een aantal minimale openingsuren op om bezoekers van het Stadspark te bedienen, voornamelijk buiten de schooluren, maar verder laten we de kandidaten een voorstel uitwerken. Ook qua concept geven we weinig richting, zolang het familievriendelijk karakter van een toegankelijke uitbating centraal staat met een kwalitatief aanbod en betaalbare prijzen.”

Ik hoop op een nieuwe trekpleister voor onze stad, zoals dat ook het geval is in andere steden. Daar wordt iedereen beter van.

Het Stadspark te Aalst is een unieke plek in Aalst en omstreken. Gelet op het unieke karakter, rust er een erfgoedbescherming op het landschap, waarvan het Melkhuisje deel uitmaakt. Het is van belang dat kandidaten zich goed informeren over wat er kan en niet kan met het gebouw. “De contouren van het Melkhuisje kunnen niet zomaar gewijzigd worden. Enerzijds is dat jammer, anderzijds heeft de locatie ook een bepaalde charme die zo bewaard blijft,” zegt De Ridder.


Daarnaast is het gebouw niet meer in de beste staat. De stad beseft dat ook en voorziet een investeringstoelage van €118.000 om de nieuwe concessionaris te ondersteunen bij een aantal belangrijke ingrepen (bv. nutsvoorzieningen, sanitair, schrijnwerk). Er is een uitgebreide beschrijving van de staat van het gebouw en er zijn ook plaatsbezoeken mogelijk om zich te vergewissen van de toestand. Op die manier wil de stad verzekeren dat kandidaten voldoende op de hoogte zijn om achteraf niet voor verrassingen te komen staan. De Ridder geeft verder duiding: “We voeren als stad de werken zelf niet uit omdat we dan ook al bepaalde keuzes moeten maken die een toekomstige concessionaris mogelijk anders zou doen. Net om zeker te zijn dat we alle mogelijke ideeën een kans geven, werken we dus met een investeringstoelage.”


De nieuwe concessie zal minimum 15 en maximaal 24 jaar lopen. De stad rekent op een jaarlijkse vergoeding van minimum €12.000, wat lager is dan de huidige concessievergoeding. “Gelet op de investeringen die de nieuwe concessionaris zal doen, voorzien we een lagere vergoeding dan nu het geval is en tevens een korting gedurende de eerste 2 jaren om de opstart te vergemakkelijken,” zegt De Ridder.


Uiteindelijk hoopt de stad met de nieuwe concessie extra beleving in het Stadspark te creëren. “Het Stadspark blijft een toplocatie, zeker met de speeltuin voor het Melkhuisje. Met de ontwikkeling van Zuidkaai en de toekomstige uitbreiding van het park zal dat alleen nog verbeteren,” sluit De Ridder af.


Kandidaten zullen zich verder kunnen informeren via e-Notification (publicprocurement.be) (https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do noticeId=450934&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketP aceType=%6A%65%70%70&isPopup=&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=&publicationDate DATo=&publicationNumberBDA=%32%30%32%32%2D%35%32%35%31%34%33&) Vragen dienen gesteld te worden via dit platform. Voorstellen moeten ingediend worden tegen 9 september.

Aalst is op 10 mei middagstad van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker: “11 000 EUR naar het goede doel”

19 april 2024

NET OPEN. Het iconische Melkhuisje opent tijdens de lente- en zomermaanden

27 maart 2024

Twee nieuwe looproutes in Erembodegem: “Vertrek aan Denderdal voor tocht door de natuur"

23 maart 2024

Opnieuw toekomstperspectief voor Voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken

8 maart 2024

bottom of page