top of page

Tijd voor doorstart bij Eendracht Nieuwerkerken

De recente doortocht van storm Ciarán zorgde voor dodelijke slachtoffers en schade op vele plaatsen, zo ook bij voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken. De terreinen zijn in eigendom van Aalst Sport. Er werd snel en in nauw overleg met de club geageerd om een eerste tijdelijke oplossing te creëren waardoor de werking van de club kon verder gezet worden. Schepen van Sport Matthias De Ridder hoopt nu op een doorstart voor de toekomst: “De gesprekken over een betere toekomst voor de infrastructuur in Nieuwerkerken lagen door het vertrek van een vrijwilliger even stil. Hopelijk kan deze crisis nu leiden tot een nieuwe impuls om een doorstart te maken voor een definitieve oplossing voor de club.”

dinsdag 28 november 2023


Eerdere beloftes bleken op de site niet uitvoerbaar, gezien een reglementair kunstgrasveld hockey niet realiseerbaar was op de site. De Ridder moest bijgevolg op zoek naar een andere oplossing. Die werd gelukkig ook gevonden: “Vandaag hebben we op Osbroek naast kunstgrasvelden voor krachtbal, ook een kunstgrasveld hockey en een kunstgrasveld voetbal gerealiseerd, aan een veel lagere kostprijs dan gebudgetteerd voor Nieuwerkerken alleen én ten gunste van meer clubs. Mijns inziens getuigt dit van goed bestuur.”


Samen naar een oplossing

Er moet echter ook nog een oplossing komen voor de infrastructuur van voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken ook. Daarover was Aalst Sport al langer in overleg met de club, opdat voor beide partijen een haalbare en billijke oplossing kan gevonden worden, met het oog op een kwalitatieve infrastructuur voor de club en een gelijke behandeling van alle sportverenigingen vanwege de stad.


De Ridder hoopt dan ook dat de geleden stormschade en de snelle en adequate reactie vanwege Aalst Sport een nieuwe impuls aan het overleg kan geven: “We waren al langer constructief aan het toewerken naar een overeenkomst waarvan de contouren min of meer vastliggen. De gesprekken zullen nu aan een hogere intensiteit hernomen worden en hopelijk kunnen we deze snel afronden. Op die manier kunnen we duidelijkheid creëren voor alle partijen, wat iedereen ten goede zou komen. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: een kwalitatieve sportinfrastructuur die leidt tot kwalitatieve sportbeleving.”


De Ridder wil nog verder kijken dan voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken alleen: “De staat van infrastructuur van vele voetbalclubs op ons grondgebied is voor verbetering vatbaar. Er is bijgevolg nood aan een globale aanpak om deze problematiek aan te pakken, en dit voor alle clubs gelijk. We hebben met ons waarborgstellingsreglement en gewijzigd investeringssubsidiereglement al eerste stappen gezet. Het zal aan een volgend bestuur zijn om verder te bekijken hoe deze problematiek kan verholpen worden. Ik ben blij te merken dat velen in de gemeenteraad deze mening delen.”

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page