top of page

UiTPAS verplichting omgezet in stimulans: herziening werkingssubsidiereglement geeft sportclubs de nodige ademruimte

Bij de uitrol van het vernieuwde reglement voor werkingssubsidies hebben verschillende sportclubs de alarmbel geluid. Om vanaf dit jaar meer dan €350 basissubsidie te krijgen, hadden clubs verplicht met UiTPAS moeten werken. Hierdoor zouden verschillende clubs het risico op aanzienlijk financieel verlies lopen. Daarom zet de stad de verplichting van het UiTPAS-gebruik nu om tot een stimulans. Matthias De Ridder, Schepen van Sport (N-VA), benadrukt: "De focus bij werkingssubsidies ligt eerst en vooral op het waarborgen van een professionele werking van de sportclubs. Met een basissubsidie voorzien de clubs in de absolute minimumvereisten. Als stad zetten we bijkomend sterk in op het verlagen van drempels voor kwetsbare groepen die moeilijker aan het sporten geraken." 

dinsdag 28 november 2023Op de gemeenteraad van oktober 2020 werden belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het werkingssubsidiereglement voor Jeugd, Cultuur, en Sport, met als doel de ondersteuning van verenigingen te verbeteren. Vanwege de impact van de coronapandemie werd de normale gang van zaken bij verenigingen verstoord, wat heeft geleid tot de invoering van een tijdelijk reglement met extra coronasteun. Nu, drie jaar later, staat de eerste toepassing van het vernieuwde reglement voor de deur. 


In het vernieuwde werkingssubsidiereglement was het een vereiste voor elke sportclub die basisfinanciering wil ontvangen (categorie B) om de UiTPAS te hanteren. Dit stuitte echter op weerstand, aangezien enkele clubs hierdoor dreigden duizenden euro's aan subsidies mis te lopen. In sommige gevallen zou de subsidie zelfs terugvallen van 10 000 EUR naar 350 EUR. Dat dreigde de normale werking van die clubs in het gedrang te brengen'.


Schepen De Ridder erkent de specifieke uitdagingen van sportverenigingen en benadrukt het belang van evenwichtige ondersteuning, rekening houdend met de diversiteit van sportdisciplines en de gemeenschappen die zij bedienen: “Het kernprobleem ligt in de verplichte invoering van de UiTPAS. Hoewel deze regel een betere verspreiding beoogt van sportverenigingen die de UiTPAS accepteren, werd hierbij inderdaad het feit genegeerd dat bepaalde sporten simpelweg populairder zijn bij kwetsbare groepen dan andere. Daarnaast maakt het ook uit waar de sportclub zich bevindt. Als je jouw kind makkelijk naar een club in de buurt kunt brengen, ga je niet extra moeite doen om hem of haar naar een club in een andere deelgemeente te krijgen, ook al werkt die club met UiTPAS,” zegt Matthias De Ridder. “Het is als stad noodzakelijk om voortdurend te streven naar een brede inclusie, maar dit mag niet leiden tot een financiële straf voor sportverenigingen. Inclusie is een doelstelling van de stad en niet van individuele verenigingen. We moeten er dus voor zorgen dat het evenwicht bewaard blijft.” 


De verplichting om de UiTPAS te gebruiken kan bepaalde clubs onbedoeld in financiële moeilijkheden brengen. Dit risico ontstaat doordat de eigen bijdrage van de vereniging (bij UiTPAS betaalt de gebruiker 25%, de club 25% en de stad 50%) een gat in de clubkas kan slaan, vooral als het aantal UiTPAS-leden hoog is. “Het kan ook niet de bedoeling zijn dat clubs het reguliere lidgeld dan zodanig moeten verhogen (om het gat in de kas te kunnen dichten), waarop de drempel dan weer te hoog wordt voor kinderen zonder UiTPAS met kansentarief,” gaat Matthias verder. 


Om dit aan te pakken, werd het reglement nu aangepast. De verplichting om UiTPAS te gebruiken als voorwaarde voor basissubsidie werd geschrapt, het bereiken van maatschappelijk kwetsbare groepen wordt gestimuleerd via de aanvullende subsidie. Het thema breedtesport krijgt extra gewicht en is nu het zwaarstwegende thema. Zonder aan basissubsidies te moeten inboeten, worden clubs zo toch aangemoedigd om met de UiTPAS te werken. De stad zet zich op die manier in voor een eerlijk speelveld waar elke sportclub, ongeacht de locatie of de aard van hun activiteiten, de middelen krijgt die ze verdienen. 


De indieningstermijn wordt eenmalig verlengd tot 15 december, waardoor al ingediende dossiers nog aangepast kunnen worden. 

15 000 m2 vernieuwde terreinen van Sportcentrum Osbroek officieel geopend

25 mei 2024

Erembodegem krijgt beweegvriendelijke speelplaats bij stedelijke basisschool De Regenboog

22 mei 2024

Stad Aalst investeert in sportinfrastructuur van lokale sportverenigingen

17 mei 2024

Stad Aalst behaalt label Sportbedrijf: “Dankzij sport op het werk en de fietslease” 

15 mei 2024

bottom of page