top of page

Ultieme poging in zoektocht naar nieuwe concessionaris Melkhuisje

“Derde keer, goede keer,” zo kondigt Schepen van Financiën, Matthias De Ridder (N-VA) de nieuwe inschrijvingsronde voor het Melkhuisje aan. De laatste zoektocht naar een nieuwe concessionaris leverde op de valreep geen kandidaten op, maar met een aangepaste leidraad en verbeterde voorwaarden verwacht de stad ditmaal meerdere geïnteresseerden te kunnen verwelkomen.

donderdag 29 juni 2023Het Melkhuisje, gelegen in het prachtige stadspark van Aalst, heeft een rijke geschiedenis en is een geliefde ontmoetingsplek voor Aalstenaars, in het bijzonder voor gezinnen met (jonge) kinderen. “Hoog tijd dus om het Melkhuisje nieuw leven in te blazen en het potentieel van deze locatie volledig te benutten,” zegt schepen Matthias De Ridder. “De leidraad werd nogmaals gewijzigd in het voordeel van de toekomstige concessionaris: de toelage werd opgetrokken, enkele noodzakelijke werken worden op kosten van de stad gerealiseerd en de voorwaarden werden versoepeld.”

 

Een van de belangrijkste veranderingen is de verhoogde investeringstoelage van de stad. Na grondige ramingen van de benodigde werken, heeft de stad besloten om de investeringstoelage te verhogen naar €323.000. Dit biedt potentiële kandidaten meer financiële ruimte om een bloeiende zaak te vestigen in het Melkhuisje. Om geïnteresseerden te ontzorgen en onduidelijkheden weg te nemen, neemt de stad ook een aantal kleine werken voor haar rekening. De stad zal onder meer de pergola op het terras verwijderen en ook de kosten op zich nemen voor het waterdicht maken van de kelder.

 

Bovendien werden de kortingen op de concessievergoeding voor de eerste jaren aanzienlijk vergroot. Het eerste jaar zal de concessionaris een korting van 75% krijgen op de totale concessievergoeding, jaar twee is dit nog 50% en jaar drie 25%. “Zo willen we de nieuwe zaak eerst de kans geven om financieel te groeien,” aldus Matthias De Ridder.

 

"Ik betreur het dat de vorige concessieprocedure geen geschikte kandidaat heeft opgeleverd, maar ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe aanpassingen en verbeteringen zullen leiden tot een succesvolle toewijzing."

 

Intekenen kan vanaf vandaag, geïnteresseerden hebben tot 28 augustus de tijd om hun kandidatuur in te dienen. Begin september zullen mondelinge presentaties plaatsvinden. De stad streeft ernaar om de concessie begin oktober toe te wijzen, met als beoogde startdatum van de nieuwe concessie de zomer van 2024.

 

Gedurende de lopende procedure, zal de stad zorgen voor een aanbod voor parkbezoekers via ambulante handel, zodat zij kunnen blijven genieten van het stadspark tijdens de overgangsperiode.

 

Voor meer informatie over de concessieprocedure, inclusief de aangepaste leidraad en belangrijke data, kunnen geïnteresseerden terecht op het e-procurement platform van de stad Aalst, waar alle benodigde documenten beschikbaar zijn. (https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=487379&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&isPopup=&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=&publicationDateBDATo=&publicationNumberBDA=%32%30%32%33%2D%35%32%36%34%30%33&)

 

 

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page