top of page

Werkings- en noodsubsidies 2021 toegewezen: “We willen ons divers sportaanbod vrijwaren”

Naar jaarlijkse gewoonte verdeelt het stadsbestuur de werkingssubsidies in de laatste maand van het kalenderjaar. Ook dit jaar is dat niet anders. Alleen was 2021 opnieuw geen doorsnee jaar wat betreft het aanbieden van een normale werking in het verenigingsleven. “Het reguliere reglement om werkingssubsidies toe te kennen, staat even on hold. Via een tijdelijk coronareglement willen we Aalsterse sportverenigingen zo goed mogelijk blijven ondersteunen,” aldus schepen van Sport, Matthias De Ridder (N-VA).

zondag 12 december 2021Elk jaar in december deelt het stadsbestuur werkingssubsidies uit. Werkingssubsidies stimuleren verenigingen o.a. te werken met gekwalificeerde trainers, een moderne communicatie te voeren, hun ledenaantal te blijven vergroten en de jeugdwerking te bevorderen. “Gezien ook 2021 geen normaal werkingsjaar was voor sportverenigingen, komen we d.m.v. een tijdelijk reglement zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen en noden van de clubs zelf,” zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).


“We hebben er dit jaar voor gekozen de werkingssubsidies in twee schijven uit te betalen.” Een eerste schijf van 128.400 euro werd in juli verdeeld over 72 erkende Aalsterse sportverenigingen, de overige 122.058 euro van de totale pot werd deze week toegewezen. “Op die manier hebben we de clubs doorheen het jaar meer ademruimte proberen geven.”

Via deze steunmaatregelen willen we ons rijk en divers Aalsters sportaanbod vrijwaren. Onze sportclubs bieden namelijk een uitlaatklep voor heel actief Aalst.

Gezien huis-aan-huis verkopen, eetfestijnen en fuiven ook dit jaar vaak afgelast werden, was het voor sportclubs extra moeilijk inkomsten te genereren. Sportverenigingen die lopende vaste kosten hebben door een eigen sportaccommodatie of een langdurige huurovereenkomst, kregen het daarom extra hard te verduren. Voor deze clubs werd er bijkomende steun voorzien via noodsubsidies. Dankzij deze steunmaatregel hebben 14 sportverenigingen 20% (met een plafond van €5.000/club) van hun vaste lopende kosten kunnen recupereren. Dit voor een totaal van 35.491 euro.


“In deze moeilijke tijden doen wij als vrijwilligers ons uiterste best om onze, al dan niet jeugdige sporters, de kans te geven om toch te kunnen genieten van onze mooie sport. We lijden echter net als andere verenigingen onder de noodzakelijke beperkingen in de samenleving en de sport. Als je daar bovenop ook huurgeld dient te blijven betalen tijdens de lockdown, is deze steun van Stad Aalst natuurlijk uiterst welgekomen. Gesterkt door deze steun van stad Aalst gaan we dan ook met goede moed op naar ons 70-jarig jubileum in 2022,” zegt de Koninklijke Judo Club Aalst.

“Corona heeft aangetoond hoe belangrijk sport is. We hopen dat deze aanvullende maatregelen sportverenigingen de nodige ruimte hebben geboden, zodat ze hun werking de komende jaren succesvol verder kunnen zetten,” besluit schepen van Sport, Matthias De Ridder (N-VA).

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page