top of page

4 vuistregels voor welvaart: Investeer in innovatie

8 juni 2024

Onlangs lanceerde N-VA diens nationale kiescampagne met een video van Bart De Wever. Daarin hamerde De Wever op 4 vuistregels voor welvaart, 4 vuistregels om de welvaart van burgers te beschermen en verder te doen groeien. In de video haalt hij een aantal indicatoren boven om na te gaan hoe de Vlaamse en federale overheid met die vuistregels omgaan. Bekijk het gerust eens, het is een boeiend stuk. 


Voor wie mij al langer op Facebook of via mijn website volgt, weet dat ik als schepen van Financiën dan graag de proef op de som neem om eens na te gaan hoe Aalst het stelt op vlak van de vermelde 4 vuistregels. Die vuistregels zijn de volgende: 


  1. Begroting in balans 

  2. Lage belastingen 

  3. Rechtvaardig sociaal beleid 

  4. Investeer in innovatie 

Om de tewerkstelling op ons grondgebied nog verder te stimuleren, komen we uit bij de 4de en laatste vuistregel: investeer in innovatie. Innovatie is een motor voor toekomstige economische groei. Ook hier heeft het lokale niveau niet de grootste hefbomen in de handen, maar toch dragen we ons steentje bij. 


Enerzijds maken we werk van een herinrichting en goede ontsluiting van bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast investeren we ook in de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein: Flanders Health & Care Valley op Siesegem. Het bedrijventerrein focust zich volledig op de sectoren zorg & gezondheid, wat perfect kadert binnen Aalst Zorgstad en toekomstgericht een goede strategische keuze is. Binnen dit nieuwe bedrijventerrein richt de stad zich op de verdere ontwikkeling van een Innovatiehub. Deze hub is bedoeld om startende ondernemingen te helpen groeien, met als doel de efficiëntie in de zorg te verhogen. De Health Hub is sinds vorig jaar al operationeel en functioneert succesvol aan de Capucienenlaan.


Daarnaast zet de stad hard in op investeringen in het openbaar domein met innoverende aanpak. Utopia was op dat vlak het eerste Aalsterse paradepaardje. Door het samenbrengen van Academie & Bibliotheek hebben we aan multifunctioneel gebruik van ruimte en kruisbestuiving van functies gedaan. De Academie en de Bibliotheek versterken elkaar, waardoor de stad haar middelen efficiënter heeft benut. Utopia mag er zeker wezen: het gebouw heeft inmiddels meerdere prijzen in de wacht gesleept en het succes van het project zorgt er inmiddels voor dat de Academie nood heeft aan bijkomende ruimte. 


Deze innovatieve aanpak is de inspiratie gebleken voor een volgend project in die visie: Denderdal 2.0. De huidige sporthal Denderdal dateert van 1978 en is niet meer in lijn met de normen voor sportvelden. SBS De Regenboog kampt met een gebrek aan capaciteit. Het bibliotheekfiliaal van Erembodegem is verouderd en de Academie in Erembodegem is al langer gevestigd in een container. Tot slot zijn de cultuurverenigingen momenteel gevestigd in een parochiezaal die eveneens verouderd is. Al deze problemen lossen we in 1 klap op door deze functies samen te brengen op de site Denderdal en dat binnen een hoogkwalitatieve setting, waarbij ruimte opnieuw multifunctioneel zal gebruikt worden en er een kruisbestuiving van functies mogelijk wordt. 


Aquatopia is eveneens een mooi voorbeeld van investeren in innovatie. Enerzijds werd het zwemwater meer dan verdubbeld. Anderzijds heeft het zwembad met een beweegbare bodem in het instructiebad en 2 beweegbare bodems in het 25meter-bad een grote stap voorwaarts gezet in technologie om diverse groepen (kinderen die leren zwemmen, sportverenigingen) te voorzien in de nodige ondersteuning. Ook het drenkelingendetectiesysteem is een technologisch hoogstandje ten voordele van de veiligheid van zwemmers. 


Niet alleen in het openbaar domein, maar ook qua dienstverlening innoveert de stad. Vroeger waren de diverse stadsdiensten versplinterd over het grondgebied. In 2016 heeft de stad onder impuls van N-VA een grote stap voorwaarts gezet door de diensten samen te brengen in een nieuw Administratief Centrum aan het Werfplein, met o.a. een geïntegreerde info- en zorgbalie als grote troeven. De stad heeft de kroon op het werk gezet door in 2022 ook het gebouw aan te kopen. 


Belfius bevestigt ook dat Aalst sterk investeert. Zo hanteren zij onder andere een indicator ‘Investeringsgraad in materiële vaste activa’. Met deze indicator wil Belfius nagaan in welke mate een stad de veroudering van patrimonium compenseert door nieuwe investeringen. Een cijfer gelijk aan 100% geeft aan dat het patrimonium status quo blijft. Hoger dan 100% duidt op groei van het patrimonium, lager dan 100% geeft veroudering aan. Voor 2022 ligt deze indicator voor Aalst op maar liefst 191%, duidelijker hoger dan in de andere Vlaamse centrumsteden excl. grootsteden (157%).  


U ziet het dus: Aalst beschermt uw welvaart en voorziet in de noodzakelijke voorwaarden voor toekomstige groei. Met een gezond budgettair beleid, lage belastingen, een rechtvaardig sociaal beleid en investeringen in innovatie staat Aalst er goed voor. Dat willen we in de toekomst graag verderzetten. 

4 vuistregels voor welvaart: Investeer in innovatie

8 juni 2024

4 vuistregels voor welvaart. Video 3: Rechtvaardig sociaal beleid 

30 mei 2024

4 vuistregels voor welvaart. Video 2: Lage Belastingen

15 mei 2024

4 vuistregels voor welvaart. Video 1: begroting in balans

8 mei 2024

bottom of page