top of page

4 vuistregels voor welvaart. Video 2: Lage Belastingen

15 mei 2024

Onlangs lanceerde N-VA diens nationale kiescampagne met een video van Bart De Wever. Daarin hamerde De Wever op 4 vuistregels voor welvaart, 4 vuistregels om de welvaart van burgers te beschermen en verder te doen groeien. In de video haalt hij een aantal indicatoren boven om na te gaan hoe de Vlaamse en federale overheid met die vuistregels omgaan. Bekijk het gerust eens, het is een boeiend stuk. 


Voor wie mij al langer op Facebook of via mijn website volgt, weet dat ik als schepen van Financiën dan graag de proef op de som neem om eens na te gaan hoe Aalst het stelt op vlak van de vermelde 4 vuistregels. Die vuistregels zijn de volgende: 


  1. Begroting in balans 

  2. Lage belastingen 

  3. Rechtvaardig sociaal beleid 

  4. Investeer in innovatie 


Een gezonde begroting komt uiteraard voort uit een evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven. Als we denken aan ontvangsten, dan denken we in de eerste plaats aan belastingen. Een tweede belangrijke vuistregel om welvaart te beschermen en te doen groeien is dat een overheid belastingen laag moet houden. Door belastingen laag te houden beloont een overheid mensen die werken en trekt het productieve bedrijven en mensen aan.  


Helaas is België het land met de grootste belastingdruk ter wereld. Hoe zit dat in Aalst? Wel, goed eigenlijk, zoals jaarlijks wordt bevestigd! Cijfers van Belfius geven aan dat de fiscale druk in Aalst in vergelijking met andere Vlaamse centrumsteden (excl. grootsteden) laag is: 

  • Zo bedroegen de totale fiscale ontvangsten in Aalst €797/inwoner in 2022. Voor de overige centrumsteden was dit €985/inwoner, bijna een kwart meer! 

  • De ontvangsten uit onze eigen lokale belastingen bedroeg €81/inwoner. In de overige Vlaamse centrumsteden was dit gemiddeld €155, bijna het dubbele. Wat meer is: waar die in Aalst in 2018 nog €74/inwoner bedroegen en de toename louter te wijten is aan indexeringen, is dat bij de overige centrumsteden gestegen van gemiddeld €112/inwoner naar €155. Deze stijging is groter dan een loutere indexering en betreft dus een effectieve verhoging. 

  • De totale fiscale druk ligt in Aalst bijgevolg op 96, wat een daling is t.o.v. 2018 (toen 97), daar waar dat voor de overige centrumsteden op 108 ligt, wat dan weer een stijging is ten opzichte van 2018 (toen 105). 


Bovenstaande is voor mij iets waar ik zeer trots op ben. Lage belastingen zijn mijn stokpaardje. We weten dat we op dit vlak goed scoren: van onze 19 lokale belastingen zijn er 13 waar onze tarieven lager zijn dan gemiddeld in de overige centrumsteden en slechts 5 keer hoger (1 is gelijk omwille van federale regelgeving).  


Als ondernemer zie ik hoe belangrijk dat is. Een stabiel en voorspelbaar klimaat is belangrijk voor een onderneming om te functioneren en te investeren. In Aalst zijn de bedrijfsbelastingen de afgelopen jaren stabiel en voorspelbaar gebleven: de tarieven bleven ongewijzigd. Ook de vrijstelling gedurende 5 jaar voor startende ondernemingen is gebleven. Dat is niet vanzelfsprekend: in Gent is de belastingdruk voor bedrijven sinds 2018 namelijk met 40% gestegen! Nochtans zijn ondernemingen cruciaal voor onze welvaart: zij creëren tewerkstelling in onze streek en moeten dus gekoesterd worden. 


Dat stabiel fiscaal klimaat in Aalst werpt ook zijn vruchten af. Zo neemt het aantal ondernemingen op het grondgebied Aalst, ondanks de diverse crises die ook de bedrijven hebben geraakt de afgelopen jaren, stelselmatig toe. Het aantal btw-plichtige ondernemingen in Aalst is gestegen van 6.250 in 2018 naar 8.090 in 2023, een stijging met bijna 30%!  

Dat is absoluut goed voor tewerkstelling in eigen streek! Een mooi recent voorbeeld is de beslissing van Honda Motor Europe om hun verkoopafdeling van de Benelux naar Aalst te verhuizen, met 50 nieuwe jobs extra tot gevolg. 4 vuistregels voor welvaart: Investeer in innovatie

8 juni 2024

4 vuistregels voor welvaart. Video 3: Rechtvaardig sociaal beleid 

30 mei 2024

4 vuistregels voor welvaart. Video 2: Lage Belastingen

15 mei 2024

4 vuistregels voor welvaart. Video 1: begroting in balans

8 mei 2024

bottom of page