top of page

Voordeel hervorming energiefactuur blijft integraal voor u

12 juli 2021

In De Standaard verscheen gisteren dit artikel. Kort samengevat komt het op het volgende neer: voor de distributie van elektriciteit en gas worden kosten aan de eindconsument (gezinnen en bedrijven) aangerekend. De enige aandeelhouders van de distributiebedrijven zijn de Vlaamse steden en gemeenten. Door een beslissing van de VREG worden de jaarlijkse dividenden die zij aan de gemeenten uitbetalen meer dan gehalveerd (van €233 miljoen nu naar €110 miljoen in 2025). Het doel van de VREG is om de kosten voor de eindconsument zo wat te drukken.De burgemeester van Poperinge (CD&V) is er als de kippen bij om uit te halen naar de VREG. De beslissing heeft namelijk een belangrijke impact op de jaarlijkse ontvangsten van steden en gemeenten. Die zouden bijgevolg moeten besparen, investeringen uitstellen of belastingen verhogen.

Het klopt dat deze beslissing een impact heeft op de begroting van lokale besturen. Ook voor Aalst. In 2021 voorziet de stad zo’n €2.865.200 te ontvangen. Voor de duur van het huidige meerjarenplan zullen we in totaal €3,9 miljoen minder ontvangen.


Hoe gaan we daar in Aalst mee omgaan, vraagt u zich af? Verrassend eenvoudig: we nemen er akte van. Investeringen uitstellen? Investeringen zijn net de motor van economische groei, een belangrijke factor in begrotingsbeleid. Geen denken aan! Belastingen verhogen dan maar? De belastingdruk in België is zo al hoog genoeg, ik zie echt geen marge om die druk nog verder te verhogen. 


Dus besparingen? Ja, maar geen nieuwe. Dat is het fijne van het Aalsterse verhaal. In 2019 hebben we zeer minutieus alle uitgaven van de stad uitgekamd en in vraag gesteld. Vooral uitgaven voor de interne werking werden uiterst kritisch bekeken en, indien zonder meerwaarde voor de Aalstenaar, zonder pardon geschrapt. Het bewijs van die grondige oefening werd recent geleverd door de jaarrekening 2020: de stad is financieel gezond en dit zowel op de korte als de lange termijn.


Een belangrijk aspect bij de oefening in 2019 was ook om ons niet rijk te rekenen. Het is verleidelijk om – in geval van beperkte middelen – ontvangsten al wat ruimer te rekenen dan men redelijkerwijze zou kunnen verwachten. Men dreigt zichzelf zo echter blaasjes wijs te maken. Het is een probleem dat onze federale overheid maar al te goed kent. Denk bijvoorbeeld aan het Fraudeplan van federaal minister Van Peteghem (CD&V), waarbij jaarlijks op €1 miljard éxtra ontvangsten wordt gerekend. Wij hebben onze ontvangsten echter conservatief bekeken, en dit blijkt in dit geval absoluut te lonen. Onze begroting is solide genoeg om de impact van de halvering van de dividenden op te vangen, zonder bijkomende maatregelen.


Wat betekent dit voor u? De kosten die uit de energiefactuur worden gehaald, zullen in sommige lokale besturen gecompenseerd worden. Hetzij via nieuwe of hogere belastingen, hetzij via andere wegen. Niet zo in Aalst: de kosten die uit uw energiefactuur verdwijnen, zullen wij niet compenseren. Integendeel: we juichen een verlaging van de energiefactuur van de Aalsterse gezinnen en bedrijven toe. In tijden van stijgende energiekosten is dit een mooie geste. Dit voordeel is 100% voor u.


Prettig verlof gewenst!  

Nieuw bestuur moet mouwen opstropen voor de jeugd van Eendracht Aalst

17 november 2023

Vlaanderen moet sterkere rol opnemen inzake zweminfrastructuur

1 juni 2023

Goed patrimoniumbeheer gaat hand in hand met goed bestuur

11 mei 2023

UiTPAS-tarieven hebben nood aan update

25 april 2023

bottom of page