top of page

Noodfonds voor Aalsterse verenigingen

De stad reikt 1,2 miljoen euro subsidies uit van het Vlaams steunfonds om cultuur-, sport- en jeugdverenigingen extra te ondersteunen. De financiële steun komt er in de vorm van een coronanoodfonds en een verhoging van de reguliere subsidies.

11 oktober 2020

Noodfonds voor Aalsterse verenigingen

Meest recente berichten

Aalst is op 10 mei middagstad van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker: “11 000 EUR naar het goede doel”

19 april 2024

NET OPEN. Het iconische Melkhuisje opent tijdens de lente- en zomermaanden

27 maart 2024

Twee nieuwe looproutes in Erembodegem: “Vertrek aan Denderdal voor tocht door de natuur"

23 maart 2024

Opnieuw toekomstperspectief voor Voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken

8 maart 2024

De stad waardeert de gigantische inspanningen die de Aalsterse sport-, cultuur-, jeugd- en carnavalsverenigingen dagelijks voor en achter de schermen leveren. Ze vormen de sociale, culturele en sportieve hoeksteen van onze stad. De 1,2 miljoen euro subsidies worden als volgt verdeeld:
428 432 EUR om de investeringssubsidies te verhogen
634 587 EUR om de werkingssubsidies te verhogen (daarvan kan een deel naar ACUTE noodhulp gaan)
50 000 EUR voor verenigingen die activiteiten ontplooien voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. (Deze middelen worden in 2021 toegekend)
5 000 EUR voor promotie verenigingen in 2021
37 030 EUR voor de huurgelden van de carnavalsverenigingen
100 000 EUR voor de reeds gederfde inkomsten van de stad aan huurgelden

Coronanoodfonds
De impact van corona is zeker ook voelbaar bij de verenigingen: activiteiten kunnen niet meer plaatsvinden, inkomsten vallen weg, ledenwerving is moeilijk… Alle erkende verenigingen zullen een verhoogde werkingssubsidie ontvangen en verenigingen die dreigen kopje onder te gaan, kunnen een extra aanvraag indienen voor noodsteun. Alle verenigingen krijgen hiervoor een duidelijke en overzichtelijke ‘coronacheck’. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 14 december 2020. Er is ook specifieke aandacht voor de carnavalsverenigingen. Die krijgen een kwijtschelding van huurgeld in de carnavalswerkhallen of een financiële tegemoetkoming als ze elders een ruimte huren.

Nieuwe subsidiereglementen
Aalsterse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen kunnen vanaf nu ook genieten van eenvormige investerings-, werkings- en projectsubsidies. Dit vereenvoudigt het administratieve kluwen van aanvragen.

Werkingssubsidies
Focus: samenwerking tussen verenigingen, doelgroepenwerking, duurzaamheid en kwaliteit van de werking van de vereniging (opleiding/visievorming/…) Jaarlijks budget: 600 000 EUR Indiendatum dossier werkingsjaar 2020-2021: 1 juli 2021 tot en met 30 oktober 2021

Investeringssubsidies
Focus: aankopen in duurzaam materiaal of voor werken in eigen of langdurig gehuurde infrastructuur. Voor elke euro die de vereniging investeert, legt de stad er een euro bij met een maximum van 25 000 EUR per jaar. Jaarlijks budget: 310 000 EUR Indiendatum: 1 februari 2021

Projectsubsidies
Budget: max. 5 000 EUR per subsidie. Indiendatum: niet-tijdsgebonden.

Door deze extra maatregelen hoopt de stad alle verenigingen in nood dat extra duwtje in de rug te geven. Nogmaals een grote dank aan iedere Aalstenaar die zich vrijwillig inzet om anderen op een veilige manier te laten genieten van sport en cultuur.

bottom of page