top of page

Rechtzetting concessie Melkhuisje

Momenteel doet er heel wat verkeerde informatie de ronde omtrent concessie Melkhuisje. Daarom zet ik graag enkele zaken recht.

26 januari 2022

Rechtzetting concessie Melkhuisje

Meest recente berichten

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

Stad beëindigt beheersovereenkomst voor Zandberg en Pierre Cornelisstadion.

26 juni 2024

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

1) Er wordt door de concessionaris geklaagd dat de huurprijs te hoog ligt.

Het is niet correct dat de concessionaris hierover klaagt. Het is immers niet de stad die de concessievergoeding heeft bepaald. Bij het toekennen van een concessie komt het aan kandidaten toe om zelf een voorstel van vergoeding te doen. Het is één van de beoordelingscriteria bij het toekennen van de concessie: hoe meer vergoeding men denkt te kunnen betalen, hoe hoger men scoort. Uiteraard is het aan de kandidaten zelf om te beoordelen wat realistisch is. Eens geselecteerd, is de voorgestelde vergoeding wat contractueel komt vast te liggen. Achteraf de vergoeding opnieuw verlagen zou een inbreuk zijn op een objectieve jurering t.a.v. kandidaten die eventueel een lagere vergoeding hadden voorgesteld (en dat was absoluut het geval in 2013). Dit kan vanzelfsprekend niet.

2) Ann Van den Steen vindt de huurprijs voor het Melkhuisje te hoog?

Dit is wel zeer opvallend. Ann Van den Steen was schepen van Patrimonium in 2013 en op die manier bevoegd voor de toekenning van de concessie van het Melkhuisje. Het is dus onder haar bevoegdheid dat de vergoeding voor de concessie werd bepaald. Nu achteraf komen klagen over een te hoge vergoeding is op zijn minst vreemd te noemen en getuigt van een zéér korte termijn geheugen (zie ook https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130805_00682629)

3) De concessionaris stelt dat slechts 1 maand huur werd kwijtgescholden.

Dit is helemaal niet correct. De stad heeft doorheen de hele coronacrisis elke concessionaris vrijgesteld van vergoeding wanneer zij hun zaak niet konden openen door beslissingen van een hogere overheid. Concreet komt dat neer op:
- Geen vergoeding te betalen van 13/3/2020 tot 30/6/2020
- Geen vergoeding te betalen van 19/10/2020 tot 8/5/2021
- Gezien de beperkingen die opgelegd werden aan horecazaken tussen 8/5/2021 en 9/6/2021 kreeg het Melkhuisje een korting van 30% op de vergoeding toegekend.
De stad toont dus wel degelijk zijn menselijk gelaat. De meeste handelszaken hebben bij mijn weten geen dergelijke tegemoetkomingen gekregen. Daar hebben de meeste verhuurders geoordeeld dat de coronahinderpremie en het overbruggingsrecht ook hebben gezorgd voor inkomsten tijdens deze moeilijke periode. Dat de concessionaris zelf nog extra heeft gesloten, kan de stad niet verweten worden: dat is uiteraard voor de rekening van de concessionaris zelf.

4) Het belangrijkste in deze zaak…

Op heden loopt de concessie voor het Melkhuisje nog. Desondanks is de stad toch al even voorbereidingen aan het treffen om na afloop zo snel mogelijk een nieuwe uitbating te kunnen starten. We zoeken uit via welke piste dat het beste kan en hopen zo de beleving in het Stadspark te kunnen behouden en zelfs te verbeteren. Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met de beperkingen die er ruimtelijk zijn, gezien het park een beschermd landschap betreft. Men kan dus niet om het even wat doen met het Melkhuisje. Hiervoor is overleg met Onroerend Erfgoed Vlaanderen nodig.

bottom of page