top of page

Stad verhoogt subsidies sportclubs met 44%: “Om hen te ondersteunen in coronatijd”

Om de Aalsterse sportverenigingen in deze moeilijke coronatijden extra te ondersteunen, trekt de stad de werkingssubsidies dit jaar met 44% op. “Door sportverenigingen extra te ondersteunen in tijden van corona, hopen we het rijke aanbod aan Aalsterse sportverenigingen te garanderen”, zegt schepen van Sport, Matthias De Ridder (N-VA). Een totale pot van 284.728 euro werd dit jaar verdeeld onder 67 erkende Aalsterse sportverenigingen.

14 december 2020

Stad verhoogt subsidies sportclubs met 44%: “Om hen te ondersteunen in coronatijd”

Meest recente berichten

Aalsterse sportverenigingen hebben opeenvolgende crisissen goed doorstaan

2 februari 2024

Aalst is middagstad van De 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Meld je nu aan als vrijwilliger

26 januari 2024

Ruben Verheyden en The Mighty Devils winnen Aalsterse sporttrofee

25 januari 2024

Aalst zet duidelijke koers voor subsidiebeleid

21 december 2023

Een eerste schijf bijkomende werkingssubsidies om verenigingen in tijden van corona te ondersteunen, werd succesvol verdeeld over tal van Aalsterse sportverenigingen. Naar jaarlijkse gewoonte worden de werkingssubsidies verdeeld in de laatste maand van het kalenderjaar. Erkende Aalsterse sportverenigingen die tijdig een aanvraag indienden, werden via gekende parameters beoordeeld en kregen na goedkeuring een deel van de gehele subsidiepot toegewezen. Verenigingen worden onder meer beoordeeld op hun ledenaantal en hun gediplomeerde coaches. Een totale pot van 284.728 euro werd dit jaar verdeeld onder 67 erkende Aalsterse sportverenigingen.

De jeugd aan het sporten
Sportverenigingen met een erkende jeugdwerking genieten bovendien van een extra impulssubsidie. De impulssubsidie heeft als doel sportverenigingen te stimuleren tot het uitbouwen van een kwalitatieve jeugdwerking, onder meer door de professionalisering van de jeugdportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. “Inzetten op sport vanaf jonge leeftijd is cruciaal: het vergroot de kans dat men ook op latere leeftijd actief zal blijven. Daarom wordt een jeugdwerking extra gestimuleerd”, zegt schepen De Ridder.

“Door het optrekken van de werkingssubsidies biedt de stad een aanzienlijke ondersteuning aan alle clubs in Aalst op een moment dat het hard nodig is. Belangrijk is dat we dat niet enkel dit jaar doen, maar ook in 2021 en 2022. Op die manier trachten we alle sportverenigingen door de moeilijke periode van corona te loodsen”, aldus de schepen van Sport.

De Koninklijke Turnkring Aalst zegt dat de extra centen dit jaar zeker nodig zijn. “Zoals elk jaar gebruiken we de toegekende subsidies om onze werking te optimaliseren, de kwaliteit van ons aanbod te bewaken en te versterken en onze trainers blijvend te professionaliseren. Bijkomend kunnen we het geld dit jaar extra hard gebruiken, aangezien de gehele pandemie extra kosten met zich meebrengt. Om veilige lessen te kunnen aanbieden voorzien we voldoende preventiemateriaal, plannen we een compensatie voor lidgelden aan het eind van het seizoen en hebben we geïnvesteerd in een uitdagend, online aanbod in de mate van het mogelijke”, aldus de Turnkring.

Judoschool
Ook bij de Judoschool van Moorsel zien ze de extra steun graag komen. “Dankzij de steun van de stad Aalst kunnen we didactische materiaal aankopen om onze trainingen nog leuker te maken. Onze judoka’s kunnen hierdoor ook hun kunsten laten zien op verschillende tornooien en misschien komt er wel een eigen tornooi in 2021, als corona het even toelaat”, aldus de Judoschool te Moorsel.

Ook voor de Voetbalacademie zijn de bijkomende middelen welkom. “De subsidies gaan integraal naar ondersteuning van spelers/trainers en vrijwilligers voor organisatie van het academiejaar, keepersschool, gratis kennismakingstraining, Paas- en Zomerstages, privétraining en ASSist (voor spelers met lichte vorm van autisme). De subsidies helpen bijkomend de deelnemingsbedragen laag te houden. Verder helpen ze onze werking te ondersteunen onder de vorm van aanschaffen trainingsmateriaal, interne en externe opleidingen, Sint-Maartenfeest, trainersdagen, huldiging jubilarissen, etc.”

bottom of page