Sporthal Denderdal.jpg

VACCINATIECENTRUM DENDERDAL - FAQ

Sporthal Denderdal in Erembodegem wordt het vaccinatiecentrum voor de Eerstelijnszone Regio Aalst. Dit betekent dat de inwoners van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede zich daar kunnen laten vaccineren.

Heden wordt alles in het werk gesteld om Sporthal Denderdal uit te rollen als centraal vaccinatiecentrum. In januari wordt de ruimte ingericht en de opstelling uitgetest. Er is voldoende ruimte om 10 vaccinatiestraten in te richten, goed voor het maximaal vaccineren van zoveel mogelijk inwoners per dag, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Er zullen ook 's avonds en in het weekend vaccinatiemomenten zijn. Als er meer vaccins beschikbaar zijn, kan er ook nog een versnelling hoger geschakeld worden.

De concrete organisatie van het vaccinatiecentrum gebeurt door de sportdienst van de stad Aalst. Zij stellen momenteel alles in het werk om sporthal Denderdal zo snel mogelijk op punt te zetten. Om zich volop hierop te kunnen concentreren en minder telefoons/mails te ontvangen, alvast deze bondige communicatie met de meest voorkomende vragen. Deze lijst zal nauw opgevolgd en aangevuld worden waar nodig.

OPROEP - Heb jij ervaring in de zorg en wil je graag jouw steentje bijdragen?

Door dit formulier in te vullen stel je je kandidaat als medewerker (m/v/x) voor het vaccinatiecentrum in Aalst. Dit kan zowel als begeleider, administratief medewerker, vaccinator, bereider vaccin, arts-toezichthouder. Het vaccinatiecentrum zoekt zowel artsen, begeleiders, administratieve medewerkers,  medisch en/of paramedisch geschoolden. Ook studenten of gepensioneerden zijn meer dan welkom. Jouw gegevens zullen bijgehouden worden in een interne database (GDPR-proof). Wij zorgen voor verzekering. Een engagement om halve dagen te helpen, is gewenst.

FAQ: enkele veel gestelde vragen - algemeen en specifiek toegepast op regio Aalst

 • Wat is een vaccinatiecentrum?

  In een vaccinatiecentrum krijg je een vaccin toegediend om immuniteit op te wekken tegen een bepaalde infectieziekte. Over heel Vlaanderen worden nu tijdelijke vaccinatiecentra uitgebouwd, om de coronapandemie zo snel mogelijk in te dijken.
   

 • Wat is een eerstelijnszone?

  Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. 
  Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

  Een eerstelijnszone is een:
  - geografisch afgebakend gebied
  - gevormd door 1 of meerdere gemeenten;
  - aangestuurd door een zorgraad.​

  De zorgraad van een eerstelijnszone heeft heel wat taken. Vijf daarvan zijn prioritair:
  1. Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;
  2. Het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones;
  3. Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen;
  4. Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO), voor wat betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen;
  5. Het aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart (zie www.desocialekaart.be).

  Meer info over eerstelijnszones kan je terugvinden via https://www.eerstelijnszone.be/wat-is-een-eerstelijnszone

   

 • Waarom Sporthal Denderdal?

  Na doorlichting van enkele mogelijke locaties, heeft de eerstelijnszone regio Aalst beslist om sporthal Denderdal in te richten als vaccinatiecentrum voor haar inwoners.
  Maar wat met:

  1. Bereikbaarheid/mobiliteitsproblemen?
   Sporthal Denderdal is voor alle inwoners makkelijk bereikbaar. Zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, ...)
   kunnen via het Denderpad (vanuit Denderleeuw) en via het fietspad Erembodegemstraat-Kapellekensbaan-Termurenlaan (vanuit Aalst) de site makkelijk bereiken. Ook via het openbaar vervoer is Denderdal vlot toegankelijk, al zal dit indien nodig nog versterkt worden met tijdelijke haltes van zodra het centrum opent. Bereikbaarheid met de auto is verder ook geen enkel probleem. De site is voorzien van 120+ parkeerplaatsen in haar directe omgeving. Wanneer dit niet voldoende blijkt te zijn, kan er bekeken worden om de bestaande capaciteit uit te breiden. Voor het personeel zullen alvast extra parkeerplaatsen voorzien worden op het grasveld achter de sporthal. De verkeersafwikkeling voor de omgeving is zeker een aandachtspunt en wordt nauw onderzocht. (Al vormt dit voor elke locatie een uitdaging). 

    

  2. Toegankelijkheid?
   Voor wie zich niet naar het vaccinatiecentrum kan verplaatsen, zorgen we voor een oplossing op maat, zoals een vaccinatie via de huisarts of via mobiele ploegen. Dat wordt nog verder uitgewerkt. Veel hangt af van het type vaccin dat op dat moment beschikbaar is en op welke manier het getransporteerd en toegediend moet worden.

    

  3. Waarom hebben we niet voor een andere locatie (bv. sporthal Schotte) gekozen?
   Alle mogelijke locaties voor het inrichten van het vaccinatiecentrum werden grondig bekeken. Men is niet over één nacht ijs gegaan om deze site te kiezen. Wanneer bijvoorbeeld sportcomplex Schotte werd ingericht als vaccinatiecentrum, wou dit zeggen dat alle activiteiten ten minste tot september 2021 geschorst moesten worden. Op die manier zou geen enkele activiteit kunnen hervat worden op de site Schotte: met andere woorden geen heropstart van De Looyerij, Gym Plus, The Outsider en vooral geen opstart van alle sportactiviteiten die hier mogelijk zijn. Al is er momenteel geen duidelijkheid wanneer dergelijke heropstart mogelijk zou zijn, het zou jammer zijn om alle mogelijkheden door deze beslissing onmogelijk te maken. Het vaccinatiecentrum wordt al zeker voorzien tot september 2021, maar kan ook nog langer nodig zijn. Deze bijkomende hinder is minder ingrijpend voor sporthal Denderdal. Verder is sporthal Denderdal centraal gelegen voor de eerstelijnszone regio Aalst.

 
 
 
 
Screenshot 2021-01-14 at 18.04.21.png
 
 • Wie komt wanneer aan de beurt?

  Om de immuniteit van de bevolking te vergroten en de meest kwetsbaren tegen het virus te beschermen, zal de vaccinatie in drie fasen plaatsvinden, afhankelijk van het aantal beschikbare doses. De eerste vaccins zijn voor de bewoners van woonzorgcentra. Ook bewoners in centra voor kortverblijf type 1 en in centra voor herstelverblijf komen in de eerste fase aan de beurt, tenzij de verblijfsduur minder dan 21 dagen bedraagt. Bewoners in assistentiewoningen en serviceflats die verbonden zijn aan een woonzorgcentrum behoren ook tot de prioritaire doelgroep.

  Een tijdlijn:

  - In de eerste fase, in januari en februari, zullen de bewoners en het personeel van woonzorgcentra aan de beurt komen.

  - Na de woonzorgcentra komen de andere collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers aan bod. 

  - Vervolgens is het aan de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg.

  - Daarna komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen aan de beurt. 

  - Daarna komen alle 65-plussers aan de beurt.

  - Daarop volgen de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.

  - Ook mensen met essentiële beroepen komen aan de beurt (bv. brandweer en politie). Wie dat precies zijn, moet nog worden bepaald.

  - In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komt de rest van de volwassen bevolking

Vaccinatiestrategie - fasenplan.jpg

Voor meer info kan je terecht bij https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren
 

 • Hoeveel mensen kunnen er tegelijkertijd gevaccineerd worden?

  Als alle 10 vaccinatiestraten operationeel zijn, schatten we 25 mensen per straat per uur te kunnen vaccineren. Dit hangt natuurlijk allemaal af van het aantal beschikbare personeelsleden en het aantal beschikbare vaccins. 
   

 • Hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben?

  Je krijgt, als het zo ver is, een persoonlijke uitnodiging om je te laten vaccineren. Via sms, brief of mail. Daarbij krijg je de optie om te bevestigen, te weigeren, of de afspraak te verplaatsen. Op die uitnodiging staat ook waar je inenting zal plaatsvinden. Wanneer je daar niet kan geraken om gegronde redenen, zijn er ook mobiele ploegen die thuis vaccineren. De regio zal over de praktische opstart ook uitgebreid communiceren via de communicatiekanalen. 
   

 • Is de vaccinatie gratis?

  Ja, de vaccinatie tegen COVID-19 is gratis voor elke burger.
   

 • Wat is het plan met de sporthal?
  Door geplande werken was er heden een heel beperkte bezetting in de sporthal. Om budgettaire redenen werden de werken echter herzien. Het vaccinatiecentrum staat de voorbereidingen van de renovatiewerkzaamheden evenwel niet in de weg. 


Meer algemene info over het COVID-19 vaccin vind je terug via www.laatjevaccineren.be
Meer veelgestelde vragen en antwoorden vind je via https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord