top of page

Nieuw bestuur moet mouwen opstropen voor de jeugd van Eendracht Aalst

17 november 2023In augustus werd Eendracht Aalst overgelaten aan nieuwe eigenaars. De stad was bereid om het nieuwe, onbekende bestuur met open vizier tegemoet te treden en het voordeel van de twijfel te geven. Naast de sportieve resultaten van de 1ste ploeg, wijzen meer en meer signalen helaas in een negatieve richting. Ik ben zeer bezorgd over de evolutie van de club. De opschorting van de jeugdwerking op Zandberg is een duidelijke wake-up call voor het bestuur. De 1ste ploeg is een belangrijk onderdeel van de club, maar niet het enige. Voor de stad is de jeugd zelfs nog belangrijker, met 370 jeugdspelers. De jeugdwerking verdient beter.


De stad heeft inmiddels meermaals met het nieuwe clubbestuur overleg gehad. Als we even abstractie maken van de goede sportieve resultaten van de eerste ploeg, is er verder weinig positiefs te vermelden. Er duiken steeds meer berichten op van onbetaalde facturen. Dat is zo ten aanzien van de stad, ten aanzien van lokale ondernemers die de club een warm hart toedragen, ten aanzien van de vorige eigenaar als ten aanzien van energieleveranciers zoals gisteren is gebleken. 


De jeugdwerking op Zandberg heeft gelijk dat het organiseren van een kwalitatieve jeugdwerking niet mogelijk is zonder gas en elektriciteit. Zeker niet met de aankomende winterperiode: geen verwarming en geen warme douches voor sportende kinderen bij winterse temperaturen is te gek voor woorden. Ook dreigen de gebouwen in sneltempo (nog meer) af te takelen indien deze tijdens de komende winterperiode niet verwarmd worden. 


De afgelopen maanden zijn voor vele medewerkers en vrijwilligers ongetwijfeld moeilijk geweest omwille van de onzekerheid tijdens en na de overdracht. Uit clubliefde en betrokkenheid bij de jeugd hebben velen toch doorgezet. Dergelijke mensen zijn van goudwaarde voor een club. Het nieuwe clubbestuur zou er dan ook goed aan doen om die mensen net te waarderen en te betrekken. Deze mensen op straat zetten, lijkt mij bijzonder onverstandig. Daarmee zullen de problemen niet opgelost geraken, wel in tegendeel.


Het nieuwe clubbestuur blinkt voorlopig niet uit in het naleven van afspraken ten aanzien van de stad. Dat lijkt voorlopig een algemene werkwijze ten opzichte van derden en dat valt sterk te betreuren. Er zijn geruchten dat de lidgelden van de jeugd worden aangewend om hoge (prof)spelerslonen van het eerste elftal te betalen. De stad heeft gevraagd om transparantie om dit gerucht de wereld uit te helpen, maar inzage kregen we tot dusver niet. Ook dit is uiterst zorgwekkend: er dient een strikte scheiding te zijn tussen de begroting van de jeugd en de 1ste ploeg.


Ik kan dan ook niet anders dan besluiten om het nieuwe bestuur op te roepen om wat gas bij te geven (pun intended). En dan bedoel ik niet door mensen die de club een warm hart hebben toegedragen de afgelopen maanden te ontslaan. In tegendeel:

  • Ga in overleg met medewerkers die de club de afgelopen weken en maanden overeind hebben gehouden. Luister naar hun noden, bezorgdheden en werk samen om tot een betere jeugdwerking te komen. De jeugdwerking moet onmiddellijk terug op de rails gezet worden, opdat de 370 jeugdspelers opnieuw hun hobby kunnen beoefenen. Zij mogen niet het slachtoffer zijn van een eenzijdige focus op het eerste elftal. De jeugd verdient het om een prioriteit te zijn.

  • Wees transparant naar de partijen waarmee u samenwerkt en leef de gemaakte afspraken na. Het zal voor de club van cruciaal belang zijn om alle schulden weg te werken tegen begin 2024 in functie van het verkrijgen van een nieuwe licentie.

  • We willen niet liever dan dat alle clubs, professioneel of niet, successen kunnen boeken. Dat de 1ste ploeg het goed doet op dit moment, kunnen we alleen maar toejuichen. Maar een echt succesverhaal kan alleen maar geschreven worden als er evenveel aandacht gaat naar de jeugd en de dames. Laat Okapi en Lindemans hier een voorbeeld zijn.


Bovenstaande zaken zijn belangrijke voorwaarden om ook in de stad een goede partner te vinden. De stad heeft reeds diverse inspanningen geleverd voor de club. Gemaakte afspraken tijdens overlegmomenten worden snel opgevolgd. Maar de inspanningen dienen van twee kanten te komen. Daarom de oproep: bestuur, stroop de mouwen op voor alle entiteiten van de club! Ga aan de slag, samen met alle medewerkers met een hart voor Eendracht Aalst. De noodkreten zijn niet tegen, maar net vóór de club bedoeld.https://www-tvoost-be.nuc-avalon-01.brainlane.com/nieuws/schepen-matthias-de-ridder-n-va-zo-kan-het-met-eendracht-aalst-echt-niet-verder-161153

4 vuistregels voor welvaart: Investeer in innovatie

8 juni 2024

4 vuistregels voor welvaart. Video 3: Rechtvaardig sociaal beleid 

30 mei 2024

4 vuistregels voor welvaart. Video 2: Lage Belastingen

15 mei 2024

4 vuistregels voor welvaart. Video 1: begroting in balans

8 mei 2024

bottom of page