top of page

Financiële weerbaarheid in Aalst: Voortdurende investeringen zetten de stad verder in beweging

Ondanks verschillende budgettaire klappen de afgelopen jaren wist de stad Aalst haar begroting in balans te houden. Matthias De Ridder, Schepen van Financiën (N-VA), benadrukt dat Aalst veerkracht toont ondanks financiële uitdagingen: "We hebben onze begroting sluitend gemaakt zonder belastingen te verhogen. Hiermee vervullen we een belangrijke rol in het ondersteunen van onze inwoners te midden van financiële druk."

woensdag 20 december 2023Traditiegetrouw wordt tijdens de gemeenteraadszitting van december een aanpassing van het meerjarenplan voorgelegd aan alle raadsleden. Dit is essentieel om de financiële stabiliteit van de stad te waarborgen. Schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) verduidelijkt: "In de afgelopen jaren heeft onze begroting aanzienlijk onder druk gestaan door opeenvolgende externe crisissen, waaronder corona, de situatie in Oekraïne, de energiecrisis, stijgende personeelskosten en hoge inflatie. Ondanks deze uitdagingen presenteren we voor 2025 een ruime autofinancieringsmarge van meer dan €1,5 miljoen. Hierdoor kan een toekomstig bestuur starten met een solide financiële basis."


Schepen De Ridder slaagt erin een begroting voor te leggen die voldoet aan de wettelijke budgettaire vereisten, met een aanzienlijke marge. Bovendien blijft de stad actief en zet ze haar investeringen voort. Momenteel zijn er al enkele grote lopende projecten, zoals de Gendarmerie en het sportcentrum Osbroek. Daarnaast worden verschillende veelbelovende projecten voorbereid, waaronder Denderdal 2.0, de renovatie van kinderdagverblijven, de restauratie van het Belfort en ontwikkelingen op de Pupillensite.


"Dankzij onze robuuste aanpak, zorgvuldige monitoring van cijfers en gerichte ondersteuning, zijn we erin geslaagd elke tegenslag op te vangen zonder de noodzaak om belastingen te verhogen of nieuwe in het leven te roepen. Dit staat in schril contrast met steden als Oostende en Gent, waar dit wel het geval was."


15 000 m2 vernieuwde terreinen van Sportcentrum Osbroek officieel geopend

25 mei 2024

Erembodegem krijgt beweegvriendelijke speelplaats bij stedelijke basisschool De Regenboog

22 mei 2024

Stad Aalst investeert in sportinfrastructuur van lokale sportverenigingen

17 mei 2024

Stad Aalst behaalt label Sportbedrijf: “Dankzij sport op het werk en de fietslease” 

15 mei 2024

bottom of page