top of page

Gemeenteraad zet licht op groen voor restauratie Sint-Jozefskerk: “Kiezen tussen de pest of de cholera”

De gemeenteraad van Aalst heeft beslist om voor een stapsgewijze restauratie van de Sint-Jozefskerk te gaan. Amper vijf gemeenteraadsleden van de 43 stemden tegen. Mocht de stad een volledige restauratie zelf moeten bekostigen, dan zou dat aan de belastingbetaler 36 miljoen euro kosten, maar de stad wil samenwerken met een privé-investeerder. “Er is maar één realistische piste en dat is restaureren”, zegt de schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).

dinsdag 28 maart 202328 stemmen voor, 5 tegen en twee onthoudingen. De gemeenteraad van Aalst stemde met een overweldigende meerderheid in met de restauratie van de Sint-Jozefskerk, de hoogste toren van de stad. Vooruit en gemeenteraadslid Johan Van Nieuwenhove (Stadslijst) stemden tegen. Twee gemeenteraadsleden van de Stadslijst onthielden zich. Open Vld, N-VA, Groen, CD&V en Vlaams Belang stemden voor de restauratie.

Oud-schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen (Vooruit) probeerde het dossier nog te kelderen door het te verdagen. Het was volgens haar niet duidelijk of de kerkfabriek nu nog voorwaarden kon stellen wat betreft de herbestemming. Groen en CD&V pleitten al in december vurig voor een behoud, toen nog als enigen in de gemeenteraad. Volgens gemeenteraadslid Iwein De Koninck (CD&V) heeft het stadsbestuur sindsdien een bocht gemaakt, want in december leken we volgens hem nog naar een sloop af te stevenen.


Die sloop is echt wel bekeken door de stadsdiensten en experts, maar is onhaalbaar. “We kiezen immers voor de stapsgewijze restauratie van de Sint-Jozefkerk en niet voor de sloop”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Geen gemakkelijke beslissing, maar zeker en vast weloverwogen. Dit dossier is namelijk zeer complex, veel complexer dan een nieuwsartikel kan duiden. Helaas is het ook een dossier waarbij het kiezen is tussen pest of cholera. Geen enkele beslissing had van harte geweest”, zegt hij. “Het scenario waarbij we doen alsof onze neus bloedt, bleek al snel onhaalbaar. Zonder ingreep blijft de kerk een veiligheidsrisico voor de omgeving vormen dat moet aangepakt worden. Zoals eerder ook aangegeven hechten we als bestuur veel belang aan een kwalitatief openbaar domein. Dat valt niet te rijmen met een kerk in verval. Het zou een nieuwe, zeer zichtbare stadskanker vlakbij het stadshart worden. Bovendien beschikt de kerkfabriek niet over de middelen om de kerk zelf te restaureren.”


Het grote probleem, of het grote geluk - het is maar hoe je het bekijkt - is dat de kerk en het orgel beschermd zijn. “De kans dat de bescherming van het gebouw zou geschrapt worden is al behoorlijk klein, maar die kans is nog vele malen kleiner bij de bescherming van het orgel. Dat orgel is namelijk wél in goede staat en, of we dat nu leuk vinden of niet, het orgel kan niet losgezien worden van het gebouw. Kort gesteld: als we voor de opheffing zouden gaan, weten we nu al dat we die opheffing niet zouden binnenhalen. is er slechts één realistische piste en dat is restaureren. Elke andere piste is schuldig verzuim: ten koste van de veiligheid en op termijn nog duurder dan restaureren”, zegt de schepen van Erfgoed. “Als bestuur willen we verder inzetten op de ontwikkeling van onze stad.”


De financiële impact is niet min. De totale restauratie wordt geschat op 36 miljoen euro, maar de stad wil niet dat volledige bedrag zelf ophoesten. “De restauratie mag de ontwikkeling van de stad niet hypothekeren. We nemen daarom een aantal belangrijke beslissingen als randvoorwaarden voor de restauratie. We spreiden de uitgaven maximaal in de tijd. We vangen nu meteen aan met fase 1, de restauratie van de toren. In een volgend meerjarenplan zal fase 2, het dak worden aangepakt. Samen kosten beide fasen 14 miljoen euro. We beperken die uitgaven tot een jaarlijks budgettair plafond opdat andere maatschappelijke noden die we nog wensen aan te pakken niet in het gedrang komen. Na die fasen is de stabiliteit van het gebouw – en dus de veiligheid van de omgeving – niet langer een probleem. De volgende 3 fasen zullen pas aangevat worden als er duidelijkheid is over financiële bijdragen van derden, alsook een herbestemming van de kerk.”


De stad gaat het gesprek aan met Vlaanderen over de Sint-Jozefkerk. “Gelet op de rol van de Vlaamse beschermingsbesluiten, vragen we aan Vlaanderen om bij te springen in de restauratie, méér dan vandaag voorzien wordt. Daarnaast zullen we aandringen op de nodige flexibiliteit om een herbestemming van de kerk mogelijk te maken”, zegt het stadsbestuur. “We nemen bijgevolg onze verantwoordelijkheid om een moeilijke beslissing te nemen. We tonen daadkracht om in het belang van onze stad en de Aalstenaar in een complex dossier een beslissing te nemen die ons voor erger zal behoeden. Dat is wat ons betreft goed bestuur als een goede huisvader.”


HLN bericht

Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page