top of page
Kranten

OPINIE

Sint-Jozefkerk: stapsgewijze restauratie is beslissing van gezond verstand

28 maart 2023

De kogel is door de kerk. Figuurlijk wel te verstaan: we kiezen immers voor de stapsgewijze restauratie van de Sint-Jozefkerk en niet voor de sloop. Geen gemakkelijke beslissing, maar zeker en vast weloverwogen. We nemen graag de tijd om te duiden waarom we tot deze beslissing zijn gekomen. Dit dossier is namelijk zeer complex; veel complexer dan een nieuwsartikel kan duiden. Helaas is het ook een dossier waarbij het kiezen is tussen pest of cholera. Geen enkele beslissing had van harte geweest.

Koptekst 5

Fiscaliteit is geen speeltuin

9 januari 2023

Belastingen zijn een noodzakelijk kwaad. Elk overheidsniveau heeft inkomsten nodig om bepaalde zaken van publiek belang te kunnen behartigen. Zo betaalt elk van ons belastingen opdat de politie onze veiligheid kan garanderen, opdat onze kinderen geschoold worden in voorbereiding van de arbeidsmarkt en opdat onze sociale zekerheid ons een vangnet kan bieden wanneer we eens tegenslag kennen in het leven.

Koptekst 5

Verstandig begroten werpt maatschappelijke vruchten af

14 juni 2022

Een begroting van een centrumstad: het is een zeer complex gegeven. Er is een sterk regelgevend kader waaraan de begroting van onze stad moet voldoen, maar dat is het moeilijkste luik niet. Het moeilijkste is om een balans te vinden tussen voldoende tegemoet te komen aan alle maatschappelijke noden die er zijn enerzijds, en de financiële gezondheid van de stad te bewaren zonder al te veel schulden op te bouwen en zonder belastingplichtigen te zwaar te belasten.

Koptekst 5

Gemeentefusies: op zijn minst het bekijken waard

25 april 2022

Er vloeit dezer dagen veel inkt omtrent fusies. De fusie tussen Antwerpen & Borsbeek enerzijds en een mogelijke fusie tussen Mechelen & Boortmeerbeek anderzijds, maken dat des te actueler. Zéker voor andere centrumsteden.

Koptekst 5

Begrotingsbeleid krijgt klappen in België

11 april 2022

Het is weer die tijd van het jaar. Dan bedoel ik niet de tijd van de mooiste voorjaarsklassiekers in het wielrennen of de komst van de lente. Het is weer tijd voor de begrotingsopmaak. In Aalst passen we 2 keer per jaar ons meerjarenplan aan. De Gemeenteraad beslist daarover in juni en in december. De voorbereidingen voor de aanpassing in juni zijn volop lopende en dat vergt momenteel intensief werk van diverse stadsdiensten. De stijgende energieprijzen en de daaropvolgende historische inflatie zijn niet alleen een zorg voor u, maar ook voor de begroting van Aalst, en dus voor mij als schepen van Financiën.

Koptekst 5

Voordeel hervorming energiefactuur blijft integraal voor u

12 juli 2021

In De Standaard verscheen gisteren onderstaand artikel. Kort samengevat komt het op het volgende neer: voor de distributie van elektriciteit en gas worden kosten aan de eindconsument (gezinnen en bedrijven) aangerekend. De enige aandeelhouders van de distributiebedrijven zijn de Vlaamse steden en gemeenten. Door een beslissing van de VREG worden de jaarlijkse dividenden die zij aan de gemeenten uitbetalen meer dan gehalveerd (van €233 miljoen nu naar €110 miljoen in 2025). Het doel van de VREG is om de kosten voor de eindconsument zo wat te drukken.

Koptekst 5

Gezonde begroting, gezonde stad

7 april 2021

Corona hakt er diep in. Onze vrijheden worden ingeperkt om onze gezondheid te beschermen. Velen onder ons kunnen hun beroep – hun dagelijkse passie – niet uitoefenen. Terecht wordt er naar de overheid gekeken om via diverse budgettaire ingrepen te voorkomen dat mensen in schulden en armoede belanden.

Op federaal vlak is er echter nog een lange weg te gaan om dit in de praktijk om te zetten. Maar hoe zit dit op lokaal niveau, en meer specifiek in Aalst? Ik ga er graag even met u door.

Koptekst 5

Zonder liefde kan de hemel niet bestaan #loveislove

16 maart 2021

In oktober keurde het Aalsterse stadsbestuur een nieuw erkenningsreglement goed voor alle verenigingen. Om subsidies van de stad te kunnen verkrijgen, moeten verenigingen een erkenning aanvragen. De criteria om erkend te kunnen worden zijn vanzelfsprekend: het moet onder andere gaan om verenigingen die actief zijn in Aalst, geen winstoogmerk nastreven, het Nederlands als voertaal hanteren en geen enkele vorm van discriminatie toelaten. Respecteren verenigingen deze voorwaarden niet, kunnen ze geen steun van de stad verwachten. Simpel, toch?...

Koptekst 5

Dag van de eindelijk terug Arbeid

6 maart 2021

Op 1 mei zou de horeca eindelijk terug open mogen. Voor het eerst sinds 19 oktober – meer dan een half jaar later – krijgt de sector de toelating om opnieuw klanten te bedienen. Mijn hart maakte een dubbele sprong bij het horen van dit nieuws. Als horeca-uitbater ben ik verheugd eindelijk weer mijn zaak te kunnen openen en samen met het personeel onze dagelijkse passie terug te kunnen beleven: mensen gelukkig maken met lekker eten en drinken. We zijn allemaal een beetje Bourgondiër, niet waar?...

Koptekst 5
bottom of page