top of page

Aalsterse sportverenigingen hebben opeenvolgende crisissen goed doorstaan

Stad Aalst heeft zopas werkingssubsidies uitgekeerd aan alle sportverenigingen. Daarmee ondersteunt de stad de sportclubs om een dagelijkse kwalitatieve werking uit te bouwen. Samen met inspanningen inzake sportinfrastructuur, tracht de stad op die manier een zo breed mogelijk sportaanbod voor de Aalstenaar te verzekeren. Schepen van Sport Matthias De Ridder is tevreden : “Sinds 2020 hebben een aantal crisissen elkaar opgevolgd, telkens met gevolgen voor de werking van sportclubs. Ik ben dan ook blij te bemerken dat de sportverenigingen die stormen telkens getrotseerd hebben.”

vrijdag 2 februari 2024We nemen even een sprongetje terug in de tijd. Maart 2020 gaat het land in lockdown door de komst van een nieuw virus. Sporten in clubverband is niet meer mogelijk. Meerdere clubs nemen de beslissingen om het lidgeld van hun leden (deels) terug te betalen. In combinatie met het wegvallen van ontvangsten uit financieringsactiviteiten, is de coronacrisis een regelrechte aanslag op de financiën van de clubs.


“In 2020 hebben we, met steun van de Vlaamse overheid, als stad beslist om de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen extra te ondersteunen in die moeilijke tijden. Gezien het toen niet duidelijk was hoe lang de crisis juist zou duren, hebben we beslist om de werkingssubsidies voor de verenigingen voor de jaren 2020, 2021 en 2022 met bijna 50% op te trekken. Met de verdeling van de werkingssubsidies 2023, het eerste jaar zonder de bijkomende coronasteun, kunnen we besluiten dat er inmiddels méér verenigingen zijn die de weg naar de stadssteun vinden en dat deze clubs samen een bredere waaier aan sporttakken aanbieden. Waar de vrees oorspronkelijk was dat corona, en nadien de energiecrisis, een kaalslag voor het verenigingsleven zouden betekenen, kunnen we nu – mede dankzij onze steun – besluiten dat we het ergste kunnen voorkomen hebben”, zegt De Ridder opgelucht.


"In totaal keert de stad €182.400 werkingssubsidies uit aan 70 sportverenigingen. De clubs die ook in 2019, het laatste normale jaar voor werkingssubsidies, subsidies van de stad verkregen, gaan er gemiddeld met 26% op vooruit."

Tot slot brengt het nieuwe systeem voor de verdeling van subsidies ook wat extra interessante informatie aan. Schepen De Ridder licht toe: “Het valt op dat we in Aalst een mooi aantal grote, professionele sportclubs hebben. Voor de basissubsidie halen 5 clubs de allerhoogste trap, 5 clubs de 2de en 19 clubs de derde trap. Met de basissubsidie belonen we clubs die veel leden tellen, veel gekwalificeerde trainers hebben en een actieve werking doorheen het jaar.”


Ontdek de Sportmarkt in Aalst op zondag 7 juli

5 juli 2024

Nieuw leven voor Zwembadpark: een toegankelijke, groene oase

2 juli 2024

Reactie op geruchten samenwerking Eendracht Aalst en Jong Lede

27 juni 2024

Update Eendracht Aalst

27 juni 2024

bottom of page