top of page

De Ridder nieuwe voorzitter Aalsters SportAG

Gisteren werd op de Raad van Bestuur van het Aalsterse SportAG beslist om schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) aan te stellen als nieuwe voorzitter. Het SportAG staat in voor het beheer van de sportinfrastructuur in onze stad.

maandag 17 februari 2020

Aquatopia dagelijks open tijdens krokusvakantie

15 februari 2023

Inschrijvingen concessie Melkhuisje opnieuw geopend.

25 januari 2023

Extra parkeercapaciteit Aquatopia op parking Stedelijke Werkhuizen

6 januari 2023

Aquatopia ontvangt 1.000 bezoekers per dag

4 januari 2023

Denderdal, Ten Rozen, de Faluintjes, Osbroek, het zwembad, Schotte: het zijn maar enkele van de sportcentra die door het SportAG beheerd worden. Bijgevolg levert het SportAG een aanzienlijke bijdrage tot het sportbeleid van onze stad. Het is dan ook logisch dat de nieuwe schepen van Sport wordt aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur van het SportAG.

Schepen De Ridder: “Om een éénduidig sportbeleid te kunnen voeren en een goede samenwerking te garanderen tussen de sportdienst van de stad enerzijds en het SportAG anderzijds, is het van cruciaal belang dat de aansturing vertrekt vanuit de schepen van Sport. Mijn aanstelling als voorzitter van het SportAG is niet meer dan logisch.”

Nadat de bevoegdheid Sport hem werd toegekend in het College van Burgemeester en Schepenen in december, krijgt De Ridder zo nog wat extra werk op zijn plank. “Het is een blijk van vertrouwen én een erkenning van wat ik in 2019 heb bijgedragen als kersverse en jonge schepen van Financiën. Laat ons niet vergeten dat een meerjarenplan voor een stad als Aalst zeer complex is, maar tijdig en degelijk werd opgeleverd. Het doet dan ook deugd dat mijn werk duidelijk geapprecieerd wordt en men mij extra taken toevertrouwt”.

Wat zijn de plannen dan van De Ridder nu hij voorzitter is van het SportAG? “Het belangrijkste project van het SportAG is de realisatie van het nieuwe zwembad. Dit zal een aanzienlijk deel van mijn tijd vergen de eerste jaren. Het is cruciaal om het project zo snel mogelijk te realiseren, maar uiteraard wel zo goed mogelijk. Bovendien is het een huzarenstukje dat tijdens de hele looptijd van de werken de Aalstenaar kan blijven zwemmen in ons zwembad. Naast het zwembad wil ik ook een nieuw project realiseren te Nieuwerkerken.”

bottom of page